Већина људи из Куманова вероватно зна и чуло је да Куманово 2019. године слави 500. годишњицу. Сви знамо 1519. који се налази на леђима Куманова. Та година 1519. није година значајна само за Куманово, већ је то светска година у којој су се одиграли многи значајни географски, историјски и други догађаји. Тако је 1519. године основана Панама, главни град истоимене државе. 1519. године Фернандо Магелан започиње експедицију на Путу око света. Шпанци су 1519. открили острвску државу у Карипском мору, на Барбадосу. Те 1519. шпански конквистадор Фернандо Кортес започео је освајање азтечке империје. Мексичко-индијски рат избио је 1519, тада је Леонардо да Винчи умро, а рођена је француска краљица Катарина Медичи. Има још много тога што се догодило – 1519, али вратимо се граду Куманову и области Куманово за које ћемо овде обратити више пажње.

У 16. веку, за време турске владавине у Македонији, прво смо наишли на име Куманово. Наиме, у сачуваној мањини становништва из 1519, регистрованој под редним бројем 170, регистрована су насеља која су била у саставу Нагоријанске Нахије, а према броју породица у сваком насељу може се пронаћи укупан број становништва. Те године, 114 насеља је било у саставу Нагоријанске Нацхије. Дакле, назив нахије је добио по селима Старо и Ново (Младо) Нагоричане, а не насељу Куманово.

Састав становништва у Нагорској Нахији (данас Куманово подручје) 1519. био је следећи:

Хришћанско становништво, број регистрованих породица је 3 173, а 1573. тај број је 5 076 породица. Ако се помножи у просеку са пет чланова, добије се да је 1519. године на територији Куманово Накхи, тј. у свим насељима број хришћана је био 15 865.

Укупан број муслимана регистрованих у овој нацији 1519. године је 150 породица. Ако овом броју додамо још 15 муслиманских породица из четири села, која су исте године била укључена у Куманово Накхи, а 1573. у другу нахију, тада би укупан број регистрованих био 165, од чега 144 породице и 21 неудата. Полазећи од претпоставке да је једна породица имала пет чланова, то би значило да би укупан број муслимана на овом подручју 1519. износио 720. Једино село у овом тренутку које је насељено само муслиманским становништвом је Куманицево са 13 породица, док је број села. са мешовитим становништвом (хришћанским и муслиманским) је 25. Већина регистрованих муслимана је у селу Хасановци (Оризари) 26, а број хришћанских породица у истом селу је четири. У Куманову има 19 муслиманских породица у Скендерли (Добросхли) ае) 17, у Беракли (Проевце) 14, а у осталим селима број регистрованих муслимана креће се од један до највише шест.

Испада да је 1519. на територији Куманова било 15 865 хришћана, док је број муслимана у то време, као што смо већ видели, 720, што значи да је укупно 1519. било око 16 585 становника. Као што смо рекли 1519, број насеља је 114, а 1573. 128, односно 14 села веће.

Што се тиче насеља Куманово, које је регистровано као село током 16. века, 1519. године је било 34 хришћанских и 19 муслиманских домаћинстава, односно око 265 становника.

Може се видети да је по величини мало село у саставу Нагорске нахије, јер су многа друга села: Младо (Ново) Нагоричане, Старо Нагоричане, Матејче итд. Далеко већа, где су имала већа. дужности према турској влади. Селом Ново (Младо) Нагоричане доминирала је његова величина, односно становништво Нагорске Нагије, што указује да је оно било централно место у Нахији и да је добило име по њему. Село Куманово је у то време било изван саобраћајног раскрсница у време које је пресијецало висоравањску Гору, што је директно утицало на његов развој.

Гледајући хронолошке изворе из 16. века, постоји запис непознатог венецијанског путника из 1559. Међутим, он не спомиње Куманово, већ село Доброшане. “… Пошто смо три дана боравили у Скопљу, заменили смо коње и 9. јула стигли смо у село звано Доброшане, 18 миља … ово место је прелепо и пуно извора …”

А овај запис непознатог венецијанског путника недвосмислено говори о путу за Ћустендил, који се протеже дуж реке Пчиње и Криве и излази на гору Нагоричанску.

Број исламизираних хришћана 1573. заслужује пажњу. На основу презимена у преварама пописа утврдили смо да је међу муслиманима регистрованим у Куманову 1573. године било 61 исламизована хришћана прве генерације. На пример, у самом Куманову од укупно 52 регистроване муслиманске породице 14 је исламизованих хришћана. Од 20 регистрованих муслимана у селу Лојане – 4 су исламизирана; у селу Беракли (Проевце) од 19 регистрованих, 5 је исламизирано; у селу Алгуниа постоје само два регистрована муслимана и обојица су исламизирани хришћани; у селу Клечкоче 12.

У следећем одељку одлучили смо се детаљно упознати са ситуацијом у Куманову, која се налази у недостатку пописа турског пописа, а односи се на етничку структуру града (религиозно) која је прва такве врсте, а претходни извори нам не дају никакву приближну вредност. таква прилика.

Сати часног команданта Јусуф-бега – Санџака-бега у сендвичу Санџака.

– Село Куманово – припада НАГОРИЧУ

Муслимани у поменутом селу:

Чифлик од Алије, спахија, у рукама његовог сина Абдија, пружа утјеху;

Чифлик од Алије, спахија, у рукама Ахмеда, спахија;

Чирбик из Керибазије, у рукама Алије и Ибрахима, спахија;

Скендер Чифлик, у рукама Скендера и Џафера, синова Абдула и Емине, супруге Мусине кћери (?), Користе га заједно;

Мустафа Чифлик, Спахиа, други Мустафа Чифах, Спахиа;

Певање јанисарија Мустафе у рукама Синана, спахија;

Синан Чифлик, спахија, у рукама Харадзеа, спахија;

Чифлик из Атике, спахија, у рукама Курда, спахија;

Чифлик од Абдуррахмана, сина Алије, у рукама Муса Хокхе, наиб у шеријату;

Чифлик од Мехмеда, сина Омера, хатиба, који је сада у рукама свог сина Мустафе;

Чифлик Шаји Каим, у рукама Хасановог сина, пружа олакшање;

Чифлик из Оруџа, син Абдуллаха, у рукама Насуха, син Абдулла;

Чимлик Умур у рукама Насуха;

Чифлик од Хасана, син Мемед, у рукама Сулејмана Балије, ожењен;

Хасан Алииах Цхифлик, у рукама Хасана, сина хаџи-спахије, ожењен. Даје удобност и порез;

Чифлик из Мустафе, Јусуфов син, у рукама Вели Мустафе, ожењен;

Чифлик госпође Бакхтиар, у рукама Хамзе, сина Абдуллаха, ожењен;

Чифлик из Мустафе, кројач, у рукама Махмуда, сина Абдуллаха, ожењен;

Јазиров Чифлик, у рукама Мемеа, а сада је сељачко становништво;

Чифлик из Ајаје, син Абдуллаха, у рукама Кара Јазира и Мустафе, сада у рукама Синана и Ахмера, спахије, оженио се. – Раније цхиа цхиа. Даје удобност и порез;

Чифлик из Атике, војвода, у рукама Курта Јерибаша, ожењен;

Миралем, син Абдулов, има катиб; Ахмет, син Муса, халифа, неожењен; Али, син Абдул, муџазин; Хаидар Ибрахим, ожењен; Хассан Ибрахим, Бенак; Абдуррахман Али, ожењен; Али, син Ахмед, ожењен; Али, син Баиазита, ожењен; Али, син Сулејмана Акинџије – ожењен, Селим Али, Бенак; Сулејман Али, неожењен; Чоркуд Насух, ожењен, Ибрахим Цоркуд, Бенак; Али Махмуд, ожењен; Махмуд Али, неожењен, Мустафа Меми, ожењен, Мустафа, син Пиреја Алије; Али, син Абдул, ожењен; Шафер, син Абдул, ожењен; Скендер, син Абдул, ожењен; Иахиа Перване, Бенак; Мустафа, стражар и доброчинитељ; Рамадан, син Абдуллаха, Бенак; Ахмед, син Абдуллаха, ожењен; Хусеин, старац, Бенак; Перван, син Абдуллаха, ожењен; Хасан, син Абдуллаха, ожењен; Насоух Меми, Бенак; Каже Насук, Бенак; Мустафа Насух, неожењен; Ферид Али, ожењен; Махмуд, чај, бенак; Јусуф, син Абдул, Бенак; Али Мустафа, ожењен; Синан Деде, Бенак.

Хришћани из поменутог села Куманово су:

Николајев манастир, у рукама његовог сина Димтеа;

Ницола-ов другар, у рукама сина Николе;

Јован манастир, у рукама Деметрија;

Ницхолас, у рукама сина Степана;

Ницхолас’с Товн, у рукама сина Пеиа;

Општина Михаил, у рукама Хусеина Недељка;

Општина Динцо, у рукама Ђуре из села Бедиње;

Манастир Николе Грегорија, у рукама Алије, сина Мустафиног;

Димко Данчо; Пејо Димко; Јовчо Димко, неожењен; Николас Џон; Стојко Димто; Димито Петко; Ивес Стојко; Тодор Иво; Давид Чоио; Димто Гиорги; Стево Димто, неожењен; Пеио Џон; Димито Никола, имигрант; Пеио Ницола; Велко Димто, неожењен; Јохн Димто, неожењен; Рајко Димто, неожењен; Велко Стојко, неожењен; Пејо Иво, неожењен; Паул, мигрант; Млади Иво, неожењен; Манет Димто, неожењен.

Приходи из поменутог села Куманово:

Порез на муслиманске киропрактичаре, 638 ауккас;

Порез од 13 бенака, 143 акката;

Порез на 7 неожењених муслимана, 42 аукке;

Љуљачка 13 хришћанских породица (гостионица), 325 аквадуката;

9 појединачних уједа, 245 уједа;

Баци 10 прореза, 250 асова;

Пшеница, 100 терета, вредна 2.500 шкампи;

Мешано жито, 70 терета, у вредности 1050 хектара;

25 уреа багрема;

Пепео лубенице, 46 жара;

Ланени пепео, 300 жара;

Сјеме сијена, 50 жира;

Јагода, 150 акација;

Купусова зелена салата, 30 жера;

Приход од ливаде од 1 ха, 160 хектара;

Порез на свиње и божићнице, 30 хектара;

Порез на Нииабет, младенце и тапиоку, 552 ари;

Порез на Хусеинове три млинове, који су сада у рукам Два скандерова млина – срушена;

Ашур од муслимана и спахија у поменутом селу:

Пшеница, 10 терета у вриједности од 250 хектара;

Мешано жито, 10 терета, у вредности од 150 хектара;

Од пореза и барела – 6000 хектара годишње;

Напољу Ашур – из села Куманово:

Рахманли и Баракли.

Они обрађују земљу и обезбеђују је:

Пшеница, 20 терета, у вриједности 500 шкампа;

Мешано жито, 7 терета, у вредности 105 ари;

Порез на три лубенице по 30 хектара;

Ибрахим и Алиа, 90 акуа;

Порез на 3 млина (Мустафа, Сафер и Курта), 90 ари;

Порез за 2 Вакафи млинова, 30 шилинга сваки, 60 шилинга;

Пола ниабета из Спахијског Тимара у Нагорској Нагији – износи 6694 ари;

Они који обрађују земљу пружају удобност:

Пшеница, 20 терета, у вриједности 500 шкампа;

Мешано жито, 40 терета, у вредности 600 шкампи;

Пепео од лубенице, 80 жара;

Хенна Асх, 215 жара;

Порез од 2 млина Меми Субасха, у рукама сина Дервиша, 60 ари.

Укупни приход: 22.000 ари

Из претходног текста можемо закључити да је садашњи град Куманово, први пут, насељен турским пописом за попис у КСВИ веку Санџаку, унутар тадашње Нагорске Накије, која је 1519. године имала око 265 становника. Куманово је можда постојало као насеље пре 1519. године, али немамо писмени спис. Претпоставља се и постоји народна традиција да је Куманово постојало као село током средњег века, у време владавине породице Дејановић, када је главни административни центар тада средњовековног Јеглигова (данашње подручје Куманово) био у Нагорицама.

Занимљиво је напоменути да ће 2022. године бити прошло 100 година од оснивања данашњег насеља Карпос (Рајкова кућа), где је колониста Рајко Благојевић први пут саградио кућу 1922. године и основао данашњи кварт Карпос.

Употребљена литература:

М. Соколоски – Куманово и Куманово током 16. века, Македонска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Скопље, 1976.

М. Соколоски – Турски документи о историји македонског народа = Доцументс турцс сур л’истоире ду пеупле Мацедониен. Т. 5, бр. 1, 2, КСВИ век Ефекти пописа становништва за кустендилски Санџак, Архив Македоније, Скопље, 1980.

Д. Масевски & М. Арсовски – Болто – Куманово (историја, уметност, традиција, култура), Македонска благајна, Куманово, 2003.

 

Филип Ђошевски – Дипломирани географ,