Проф. др Владо Камбовски, члан Македонске академије наука и уметности (МАНУ), одржао је ове недеље предавање на тему „Екоцентрични концепт еколошке правде – изазови и перспективе“, у Свечаној сали САНУ.

Све је очитије наше суочавање са девастацијом животне средине на глобалном и локалном нивоу. Предавање академика Камбовског понудило је довољно аргумената за промену става према „еколошком праву“, којег посматрамо као незанимљиву материју изучавања и студирања.Тражећи нове приступе ка стварању хуманог друштва (капитализма са „људским ликом“, што је очито contradictio in adjecto), оно може да подстакне и размишљања о „еколошкој револуцији“, јединој која има бар неке шансе да изврши радикалне промене овог света који бесомучно јури ка својој свеопштој пропасти.

Колико је ово био значајно предавање за САНУ говори податак да је Српска академија наука и уметности исти преносила у живо на својој интернет страници.