Једини часопис на српском језику у Северној Македонији „СЛОВО“, са подлистком за најмлађе „СЛОВЦЕ“, Српског културно информативног центра „СПОНА“, с 49. издањем, од данас је поново је пред читаоцима.

Обновљено 49. издање  часописа на српском језику “СЛОВО” од данас је доступно свим читаоцима. Свој бесплатан примерак можете преузети у просторијама Српског културно информативног центра „СПОНА“ у Скопљу, на Булевару Св. Кирила и Методија бр. 30, сваког радног дана у периоду од 9 до 17 сати.

Попут раније праксе када је 48 бројева часописа „СЛОВО“ бесплатно дистрибуиран  широм Македоније, укључујући и све сеоске средине, школе где се настава изводи и на српском језику, и најновије обновљено издање биће достављено и изван Скопља – старим и новим читаоцима.