У Српском културном информативном центру СПОНА, 9. авуста у 18 часова, на булевару Кирила и Методија бр. 30 у Скопљу, започиње циклус трибина – Разговори, сусретом и пројекцијом делова серијала ,,Закопана мистрија” некадашњег уредника Редакције за културу и уметност Радио Телевизије Скопље  (РТС) академика МАНУ, др Владе Урошевића . Разговор ће водити доцент др Јасмина С. Ћирић, са Филолошко – уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Разговор у центру СПОНА има за циљ да покаже примену документарног филма и аутентичних снимака који су од изразитог историјског и културног значаја.

Документарни филмови су уистину носиоци памћења и сећања на културно наслеђе, због чега и заслужују посебну пажњу у оквиру историје уметности будући да је реч о релевантним изворима информација.

Академим др Влада Урошевић

Окосница нашег сусрета је аудио-визуелни материјал Радио телевизије Скопље и емисија ,,Закопана мистрија” која је у великој мери допринела популаризацији садржаја средењовековних храмова те очувању материјалног и нематеријалног културног наслеђа.

Доцент др Јасмина С. Ћирић

,,Закопана мистрија” је серијал документарних филмова од 32 документарна филма. Серијал је сниман у периоду од 1978. до 1982..године и потписују га тадашњи уредник Редакције за културу и уметност РТС др Влада Урошевић, уредник серије Глигор Чемерски, композитор Ристо Аврамовски, режија Душан Наумовски. Емисије чува програмски Архив Радио Телевизије Скопље.