Градоначелник скопске општине Центар Саша Богдановић данас је поклонио библиотеци Српског културно информативног центра Спона 30-ак нових издања књига и компакт дискова из личног фонда.

Библиотечни фонд Центра је обогаћен вредним издањима. Међу донираним књигама су и издања – UNESCO Светска баштина Србија, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд 2017. Тематски зборник, Јужни српски крајеви у 19. и 20. веку: друштвено – економски и политички аспект, Народни музеј Врање и Народни музеј Лесковац, Врање 2018. Оливер Томић, Манасија – Небо на земљи…. 

У Богдановићем личном поклон пакету књига библиотеци Спона је и издање – Петар Пеца Поповић, Михајло Пантић, Бити рокенрол, Службени гласник, Београд 2016. затим Милош Благојевић, Поседи манастира Хиландара на Косову и Метохији (XIIXV век), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006. Марин Брмболић, Крстови из ризнице манастира Хиландара, Борисав Станковић, Приповетке, Плутос, Врање 2017…

М.С.