Двотомна монографија „Идеја модерне Србије у социјалистичкој Југославији” Миливоја Бешлина, која је управо објављена у издању „Академске књиге”, разматра проблем југословенског друштва, државе, политике и економије у њиховом изворном контексту, а историјска наука код нас и у региону овом књигом добија, између осталог, темељну и неизоставну студију за изучавање главних проблема Титове Југославије и места Србије у њој.

– Средишње питање којим се аутор бави односи се на путеве, странпутице и препреке намераваној модернизацији друштва, државе, политике, културе и економије у Србији у време владавине српских либерала, а два су кључна разлога условила да монографија својом ширином излази ван задатог хронолошког оквира студије. У каузалном смислу, проблеми овог периода нису се могли херметички одвојити од процеса који су им претходили или који су следили после смене српских либерала.

То је било теже утолико што управо у овом периоду кулминирају унутрашње контрадикције и постаје очигледан сукоб концепција које су све време биле присутне у југословенском друштву. Ауторов широк хронолошки обухват добрим делом је и последица неразвијености историографије о социјалистичкој Југославији укључујући домаћу, регионалну и глобалну продукцију – оцењује др Александар Р. Милетић.

Миливој Бешлин, историчар и виши научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, докторирао је 2015. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Предавао је на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе. На матичном институту је оснивач и координатор Лабораторије за истраживање социјализма и (пост)југословенске студије (YugoLab). Био је ангажован на више научних пројеката Министарства просвете и науке Републике Србије, Европске уније, СР Немачке…

Објавио је више десетина стручних студија, чланака, расправа и приказа у домаћим и међународним научним часописима и зборницима, приредио пет зборника радова и учествовао на више десетина домаћих и међународних научних скупова. Пише колумне за неколико медија у региону.