Први српски информативни лист „Новине србске“ штампан је на данашњи дан 17. јануара (5. јануара по Јулијанском календару) 1834. године у Крагујевцу, као службено гласило Кнежевине Србије, а наставиле у Београду, у време када је Србија почела да се изграђује као модерна грађанска држава.

Први уредник листа био је Димитрије Двидовић  један од најученијих Срба тога времена. Давидовић се сматра оцем српског новинарства. основач „Новина србских“ у Бечу

Димитрије Давидовић

Новине србске су покренуте с циљем да шире просвету и културу али су по свом садржају биле пре свега политички лист.

По начину уређивања и техничком изгледу нису заостајале за за најбољим страним листовима оног времана. Излазиле су једном седмично – суботом, на два листа а годишња претплата износила је два талира.

Насловна страна првог броја Новина србских

Претплата се обављала у окружним судовима и новине су одатле слате претплатницима. Њихов уредник Димитрије Давидовић (слика десно) имао је вишегодишње новинарско искуство, и то у Бечу, европском центру; то је омогућило Давидовићу да испољи све своје новинарске и уредничке квалитете; Државна штампарија у којој су новине штампане, располагале је добром техником и имала је веште мајсторе, доведене из иностранства. Највише претплатника било је 1834. и 1835. године, до лета прве године излажења било је 600, касније се број претплатника повећавао.

Појава штампе у Кнежевини Србији у тесној је вези са издвајањем грађанства као самосталне друштвене класе. Релативно миран развитак Србије после Другог српског устанка условио је бржи развој привреде – трговине и занатства – што је довело до формирања прве буржоазије.

Истискивањем турске и конституисањем српске власти настао је још један друштвени слој – чиновништво. И тако се, од трговаца, занатлија и чиновника, формирало градско становништво које се постепено али видно истицало својим економским, политичким, а нарочито културним интересима.

Цензура

Димитрије Давидовић није замишљао своје новине само као просто средство обавештавања, већ и као средство изношења сопственог мишљења и ставова. Због тога је брзо дошао у сукоб с кнезом Милошем Обреновићем, који је наредио да се над Новинама србским установи – цензура.

Кнез је ставио Давидовићу до знања да се новинар у Србији не сме бавити политиком; његова је дужност да објављује службене материјале и да преноси вести из листова које му одреди Кнежева канцеларија. Због непридржавања ових заповести, Димитрије Давидовић је удаљен из новинарства.

Упутства и заповести

„Да се ништа у новине не стави што би било као примјечаније собствено самог нашег новинара о политики и поступку страни Держава, а особито да се не подкраду у новинама нашим речи слободомислене“.

„Да ништа таково у наше новине не уђе, што би противно било страним Державама, јер ја нећу, да се и један кабинет страни и једно страно лице, од наше стране увређено нађе“.

„Вообшче пак у новине наше ништа се друго о страним Державама не меће, развје толико, колико у страним новинама пише, више ни ријечи.“

„Да се ни оно у нутра не ставља што би нашој политици у чему год, буди најмањем противно било“.

Претеча: Новине сербске у Бечу

Пре појављивања Новина србских, постојао је лист који се звао Новине сербске. То су биле прве српске дневне новине, које су се појавиле 1. августа 1813. у Бечу. Пуне три године лист је излазио сваки дан осим недеље и празника, и то је први дневник на српском језику, а затим два пута недељно. До маја 1816. уредништво листа водили су Димитрије Давидовић и Димитрије Фрушић, тада студенти медицине.

Први српски дневни лист почео је да излази у времену погодном за дневну штампу, у време ратова удружене европске коалиције против Наполеона. Највећи део простора, скоро три четвртине, био је посвећен тим ратовима. Поред ратних вести лист је доносио прокламацију и наредбе владара, указе и наименовања, а на крају редовно „Теченије новца на Виенској берзи“.

Аустријска цензура

После изласка Димитрија Фрушића из редакције (када је завршио медицину), Давидовић је водио велику борбу за опстанак Новина сербских, јер је њихов тираж и број претплатника од 1816. године сталано опадао. Томе је знатним делом допринела и аустријска цензура, која није дозвољавала новинама ма какво мешање у политику.

Уложивши све напоре да спасе лист, Давидовић је 1819. године набавио сопствену штампарију за Новине и покренуо алманах Забавник. Међутим и поред свега, дугови су се само повећавали. Половином 1821. године Давидовић је напустио Беч и прешао у Србију, оставивши Новине свом сараднику, студенту права Петру Матићу. (Википедија)