Скопље је међу првим градовима на Балкану добило своје модерне асфалтиране улице. Стари новински записи потврђују да је још 27. јуна 1932. године  Скопље добило модерне асфалтиране саобраћајнице. 

На фотографији је приказан исечак из београдског дневника Време од октобра 1932. године са новинарским извештајем  о првом асфалтирању тротоара и то, како се прецизира, пред кућом г. Николе Никушина. 

„Радове је предузела овдашња фирма „Керамика“ под надзором оппшт. инжењера г. Боже Максимовића“, наводи се у тексту листа Време. 

„За историју техничког развитка Скопља“, како се додаје, „вреди забележити датум 27. јуна 1932. када је предузето прво асфалтирање у Скопљу“.

И све то у мандату Јосифа Михаиловића – председника Градске општине Скопље (1929-1936, 1940-1941).

М.С.