Македонски народни театар (МНТ) данас одбележава 75 година од оснивања решењем Президијума АСНОМ-а, од 31. јануара 1945. године. По ослобођењу 1944. године, већ афирмисани македонски позоришни радници настављају активно да се баве својим послом.

Здање Народног позоришта у Скопљу

Смештају се у различитим општинским зградама и институцијама, организовано припремају драмске представе, путују по Македонији и развијају и обнаваљају позоришни живот на новом нивоу, са примарним центром у Скопљу. На тај начин се постављају темељи МНТ.

– У аналима историје и меморији остаје право за стварање рамноправног члана велике театарске заједнице и податак о решењу Президијума АСНОМ-а (бр. 581/45) од 31. јануара 1945. године – за оснивање МНТ. Ради у тада једином позоришном објекту у граду који је изграђен на иницијативу Бранислава Нушића – с леве стране Вардара, где је и данас. Ниче из сценске активности групе глумаца и уметника као део партизанског позоришта током рата и социјалистичке револуције, и тада најпознатије културно-уметничке групе „Кочо Рацин“, да постане језгро позоришне делатности. Постаје први национални македонски професионални театар. За директора је постављен режисер Димитар Ћостаров, а глумац Илија Милчин за секретара-драматурга. Одмах потом и за глумца, наводи се у саопштењу МНТ.

Нова зграда МНТ

Потреба да се игра на професионалној сцени и да се говори на сцени на свом јазику, прецизира се у саопштењу МНТ, осетили су одмах примљени глумци: Петре Прличко, Тодор Николовски, Крум Стојанов, Трајко Чоревски, Мирко Стефановски, Благоја Црвенков, Вера Вучкова, Тодорка Кондова, Тома Кировски, сценографи Томо Владимирски и Василије Поповић – Цицо и више сценских и административних радника.

Још пре официјалног формирања, они започињу путовања МНТ крајем 1944. године  рецитовањем поезије и извеђењем једночинки: „Еден е патот“, „Нашето девојче“, „Љубов и долг“, „Гардиското знаме“  и „Силата на љубовта“, све у режији Димитра Ћостарова.

Сцена МНТ

Оснивање МНТ као законски конститутивне националне установе, надовезано је патување које су започели: Јордан Хаџи Константинов-Џин, Војдан Чернодрински, Петре Прличко и Димче Трајковски. “Настављено је 3. априла 1945. године првом премијером   представе „Платон Кречет“. Од тада, како се подсећа у саопштењу, МНТ и даље путује и сведочи о рађању, расту и садашњем тренутку МНТ и ствара своје место у земљи и на мапи некадашње Југославије, Европе и света”

– Имајући иза себе традицију патујућих и општинских театара и позоришта на другим јазицима, у Македонији средином четрдестих година почиње оснивање првих професионалних театара на македонском јазику. Први од њих је МНТ. Својим првим  корацима започело је путовање огромног броја представа које су на његовом репертоару, глумаца који играју сталном страшћу и емоцијама, режисера који стварају дела о којима се говори, аутора кроз чије речи се препричава о животу и свих личности иза сцене који неуморно чине све да се одржи магија-, наводи се у саопштењу МНТ поводом 75. годишњице његовог оснивања..