На свечаном скупу у организацији „ReSPA“ и „OECD/SIGMA“, посвећеном истицању и промоцији најефикаснијих и најиновативнијих решења економија Западног Балкана, Канцеларија за ИТ и еУправу је награђена за електронске услуге „Потпис у клауду“ и Портал за плаћање административних такси plati.euprava.gov.rs. Ове електронске услуге су препознате као кључни катализатори дигиталне трансформације јавне управе.

У избор за награде ушле су све институције Западног Балкана које су својом прилагодљивошћу и спровођењем иновативних иницијатива допринеле ефикаснијој и транспарентнијој јавној управи.

Електронски потпис у клауду, представља електронски сертификат за квалификовано електронско потписивање на даљину који се чува на серверима у Државном дата центру. Сваки грађанин који има ConsentID мобилну апликацију или квалификовани електронски сертификат на смарт картици или USB токену може сам себи бесплатно да генерише електронски потпис у клауду. Да би грађани користили електронски потпис у клауду, на Порталу еУправа је на располагању и апликација за електронско потписивање у клауду као услуга намењена свима који желе да на брз, једноставан, поуздан и безбедан начин електронски потпишу pdf или xml документ.

Друго решење које је награђено је развијено на Порталу еУправа и чини посебан систем plati.euprava.gov.rs који омогућава креирање јединственог платног налога за било коју услугу који садржи јединствени позив на број одобрења. На овај начин у потпуности се елиминише потреба доношења оверене уплатнице у папиру као доказа да је плаћена одговарајућа такса или накнада. Након креирања платног налога, грађани на Порталу еУправа могу извршити плаћање Дина, Виза, Мастер и Мастро платном картицом свих банака које послују на тржишту Србије, али исто тако креирану уплатницу могу да сачувају и исту да плате путем свог налога електронског банкарства или на шалтеру било које банке или поште.

Тренутно је на овом систему доступно 300 услуга Министарства унутрашњих послова као што је плаћање такси и накнада приликом вађења нових личних карата и пасоша, регистрације возила, издавања саобраћајне дозволе итд, а ускоро и остали органи државне управе ће почети да користе овај систем. Грађани више не морају да попуњавају неколико уплатница, довољно је да путем система plati.euprava.gov.rs креирају јединствену уплатницу. На систему је такође доступан обрачун пореза на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљиваним моторним возилом. Грађани који купују половни мотоцикл, аутомобил, камион или неко друго моторно возило од сада сами обрачунавају и плаћају порез на пренос апсолутних права.

Награда за институције јавних управа Западног Балкана проистекла је из жеље да се на посебан начин истакну и промовишу оне иницијативе влада региона које осликавају унапређење, иновације, ефикасност, инклузивност и прилагодљивост система јавних управа Западног Балкана у решавању кризних ситуација. Награда за институције јавних управа Западног Балкана је јединствени, заједнички подухват којег су иницирале ReSPA и OECD/SIGMA са жељом да истакну и промовишу најефикасније и најделотворније иницијативе међу владама Западног Балкана. Међународни жири сачињен од глобално признатих стручњака вршио је евалуацију и одабир најуспешнијих иницијатива.