Изложба концептуалног филигранског накита под насловом „Мамка“ (“Мамац”) уметнице и етнолога Марије Милошевске (1982) биће отворена 6. Октобра у 19 часова у Мујезеју Македоније у Скопљу.

Марија Милошевска инспиририсана најстаријем писаном доказу о пореклу вештачке рибарске мушице, у свету познате под именом  Macedonian fly, ствара брендот МАМКА  који приказује филигрански концепт као приступ, праксу за накит и критички дискурс у креирању културе.

Оваа колекција истражује израду накита као начина размисшљања и тумачења преко иновативног и примењивог приступа у различитим дисциплинама.

“МАМКА“ је директно повезана са тренутком опстанка, који преко филигранског дела и технике израде вештачких мушица за риболов оживљава у садашњем времену као моменат постојања, практичним и уметничким – научним приступом.

Култура, као начин живота, представља покушај који укључује значај егзистенције, свет објеката и свакодневне праксе коии производи материјални живот, на тај начин што нам нуди моделе за комплексну евалуацију.

Куратор изложбе је Лени Дончева, историчарка уметности. Ради као куратор Градског музеја у Бад Херсфелду у Немачкој.

Емилија Лазаревска магистер у области рестаурације и конзервације темперне технике, њеним уметничким сенсом несебично придоноси креирању визуелног идентитета ове приче.

Од 25. августа до 12. септембра ове године колекција МАМКА Марије Милошевске била је представљена у Етнографском музеју у Београду. То је била прва концептуална изложба савременог карактера у 121 години постојања Етнографског музеја у Београду.

Изложба Марије Милошевске у Скопљу биће отворена до 24. октобра.