Нова радионица намењена младима обогатила је нову јесењу понуду под менторством професорки Татјане Алексић и Наде Молеровић.

Одржане су две радионице пројекта Моћ речи јача од времена.

Млади посебно у тинејџерској доби суочавају се са новим животним изазовима, а управо кроз ове радионице Споне добиће корисна знања и неколико начина и форми изражавња и вредновања која ће им помоћи касније кроз процес образовања и дошколовања.

Али, да и помогне у успешној потрази за послом на тржишту рада.

Поред поменутих дама: Алексић и Молеровић  у пројекту је укључен још један члан Споне и један од најбољих младих оратора у Македонији – Никола Здравковић.

Пројекат обухвата неколико радионица уз планирани тзв. “завршни испит”, а подржан је од стране Министарства културе РСМ.