У едицији “Логос” издавачке кућа „Слово“ из Скопља објављена је књига „Наративни светови“ др Лидије Стојановић, научника Института за фолклор .

Књига „Наративни светови“ је плод истраживања народне наративне културе. Ракопис осликава једно ново истраживање, у коме ауторка Лидија Стојановић на сублимиран начин уједињује најновија теоретска достигнућа етнолошко-фолклористичка истраживчка, али пре свега предочава сопствене емпириске матерјале и налазе добијене од њених дугогодишњих теренских истраживања.

Лидија Стојановић је аутор већег броја студија из области фолклористике међу којима су „Феномен иницијације у македонској народнојкњижевности“, „Методи истраживања фолклора“, „Хоризонти народне културе“ и др.