Захваљујући успешној сарадњи Српског културно информативног центра „Спона“ из Скопља са Филозофским факултетом у Нишу, на Департману за србистику и Центру за српски језик као страни и нематерњи, те вискошколске  установе одржан је дводневни Семинар за наставнике укључене у процес наставе на српском језику из Северне Макеодније.

Кроз семинарску обуку усавршавања, иновирања и допуњавања знања за наставнике из основних школа „Светозар Марковић“ из Старог Нагоричана, „Кирил и Методиј“ из Кучевишта и „Браћа Рибар“ из Табановца спроведен је осмишљен програм предавања на факултету.

Претходно је за све учеснике Семинара из Македоније организован и пријем у Градској кући У Нишу. Начелница за образовање и науку Марија Ранђеловић поздравила је наставнике из  Македоније, и изразила велико задовољство што је Град Ниш пружио логпору у процесу едукације у овој сарадњи.

Добродошлицу и успешан рад и плодотворно учешће на Семинару и боравак у Нишу наставницима из Македоније пожелеле су и деканица Филозофског факултета у Нишу  др Наталија Јовановић и др Мирјана Илић испред Департмана за србистику.

У поздравном обраћању уочи почетка рада на Семинару, Милутин Станчић директор Управе  за развој и унапређење образовања на језицима заједница при Министарству за политички систем и односе међу заједницама Владе Северне Македоније, који је био са наставницима у Нишу, истакао је да су у овом ангажману подстакнути заједнички интереси државних  образовних институција и грађанске невладине организације за додатно просветно оспособљавање кадрова укључених у наставни процес  школовања  ученика на српском језику, како у редовној настави тако и у спровођењу образовања преко иновираног процеса у одељењима са програмом наставе изборног предмета Језик и култура Срба.

Предавања су на Семинару одржали професори Департмана за србистику: проф. др Горан Максимовић, проф. др Марина Јањић, проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Драгиша Бојовић, проф. др Данијела Костадиновић, проф. др Бранимир Станковић, доц. др Татјана Трајковић, доц. др Кристина Митић, доц. др Александра Јанић, доц. др Ивана Митић и доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић.

На Семинару на Филозофском факултету у Нишу били су наставници  – Мартин Петковић, Жаклина Стрика, Маја Марковић, Габриела Пешевска, Наташа Максимовска,  Горан Перовић, Дарија Ковачевић Божиновска, Миодраг Рајовски, Александра Пиркови Балшићевска,Ирена Јошевска, Андријана Шегмановић, Елена Паланкова, Цветко Тапчановски,  Валентина Петровска, Биљана Јовановић, Светлана Стефановска, Александра Трајковић, Ивана милевска, Јулија трајановић, Маринела Серафимовска и Нена Ристић Костовска.

М.С.