У понедељак 25. новембра са почетком у 19,00 часова, у Скопљу у Центру Спона Др Јасмина С. Ћирић, доцент Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу/ спољни сарадник Института за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду одржаће предавање: Српска сакрална архитектура 14.века на територији данашње Македоније.

,,Сакрална архитектура 14. века на територији некадашњих српских области, данас у Републици Македонији, није често тема научних истраживања која за циљ имају испитивање архитектуре. Иако проучавање ових задужбина има своју дугу историју, услед недоступности цркава, неретко недостатка дозвола за научни рад, скупина поменутих цркава остала је у другом плану српске историографије.“ – каже у најави др Јасмина С. Ћирић.

Рођена је 9. маја 1982. године у Паризу. 2000. године уписала је Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за историју уметности, где је дипломирала 2005. За дипломски рад Позносредњовековне цркве на Космају добила је оцену 10. Била је стипендиста-докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије при пројекту ,,Српска уметност у позном средњем веку“, затим стипендиста Коч Универзитета у Истанбулу и стипендиста Квинс Универзитета у Великој Британији за усавршавање византијског грчког језика у сарадњи са Центром за византијске и модерне грчке студије Универзитета у Бирмингему.

Докторске студије на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду уписала је у децембру 2007. године, а у децембру 2014.са оценом 10 одбранила је  докторску дисертацију под насловом:

Портали цркава Моравске Србије: Архитектура и архитектонски украс.

Сарадник је пројеката ,,Средовековна уметност у Србији и њен европски контекст“ и ,,Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од IX до XV века”  финансираним од стране Министарства за науку Републике Србије.

Члан је Интернационалног савета архива у Паризу под покровитељством УНЕСКО, Асоцијације византолога Северне Америке (BSANA), Друштва за промовисање византијских студија. Члан је Редакција часописа Одељења за историју уметности АРТУМ, Ниш и Византија, Дани Јустинијана (Скопље), Међународног часописа за уметност (Киел, Немачка), Хуманистика. Члан је савета одбора за рестаурацију мозаика Анатолије (Турска). Објавила је више од 50 научних радова у Србији и иностранству. Тежиште њеног рада је изучавање значаја портала цркава и њиховог богословског значења у храму, улога фасадних украса и читање архитектуре кроз орнаменте изведене опеком. Већи део њених радова посвећен је изучавању фасада храмова на територији Македоније. Објавила је радове о западној фасади цркве св. Софије у Охриду, хералдичким амблемима у Леснову, архитектури цркве Светих Арханђела у Штипу, архитектури цркве Богородице Захумске (Заум) у Охриду, значењу апсиде цркве Богородице Перивлепте у Охриду, креирању сакралних простора у архитектури позносредњовековног Охрида, значењу Соломоновог крста на фасади цркве Богородице Елеусе у Вељуси код Струмице.

Тренутно ради на приређивању књига: ,,Манастир Павловци. Историја и архитектура“, и каталога цркава 14. века у Македонији.