Предузећа у Србији пословала су прошле године у плусу 679,9 милијарди динара или око шест милијарди евра. Према прелиминарним подацима Агенције за привредне регистре (АПР) привреду у 2021. карактерише раст запослености и профитабилности, уз јачање финансијских капацитета.

Завршни рачуни српских предузећа показују да је добит у односу на пандемијску 2020. порасла за чак 79,3 одсто, преноси „Политика“.

Када је реч о предузетницима, и они су пословали позитивно и остварили су добит од 44,4 милијарде динара, готово трећину више него годину дана раније, што заједно са профитом привредних друштава премашује шест милијарди евра. За разлику од предузећа, која су 2021. имала 11.531 радника више него у 2020. код предузетника је број запослених мањи за 5.327.

Током 2021. започет је привредни опоравак после рецесионих кретања у претходној години, изазваних пандемијом вируса корона. Позитивне тенденције присутне су у пословању свих група правних лица и предузетника, наводе из АПР-а у свом извештају.

Привредна друштва увећала су обим пословних активности, остваривши укупне приходе од 14,4 милијарде динара, веће за 17,6 одсто од прошлогодишњих. Предузећа су 2021. запошљавала укупно 1.238.984 радника, што је 11.531 радник више у односу на 2020. Пословање привреде је, као и претходних година, претежно финансирано из позајмљених извора, указују из АПР-а. Укупне обавезе исказане су у висини од 11.640 милијарди динара и порасле су за 8,1 одсто на годишњем нивоу. Преовлађује задуживање на кратак рок, будући да је из краткорочних резервисања и краткорочних обавеза обезбеђено 7,5 милијарди динара.

Предузетници, као и предузећа, бележе раст профита, али мањи број запослених. Они су, уз годишњи раст обима укупне пословне активности од 11,3 одсто, те укупне приходе реализоване у износу од око милијарду динара, остварили позитиван нето резултат од 44,4 милијарде, који је за 30,6 одсто већи од прошлогодишњег. Прелиминарном збирном обрадом обухваћени су редовни годишњи финансијски извештаји за 2021. за 112.678 предузетника, који су запошљавали 224.855 радника, што је за 5.327 мање у односу на укупан број запослених код предузетника у претходној години”, указују из АПР-а.

Према подацима из завршних рачуна, финансијске институције показале су отпорност током кризног периода и у 2021. су пословале профитабилно, уз раст финансијских капацитета.

„Банке, које чине окосницу домаћег финансијског сектора, бележе увећан позитиван резултат периода за 19,4 одсто, са исказаних 49 милијарди динара, при чему је 20 банака пословало са добитком, а три са губитком”, напомињу из АПР-а.

Ове 23 банке упошљавале су 21.709 радника. Док је 2020. пословало 26 банака са 22.960 запослених. Свих 20 осигуравајућих кућа је у 2021. пословало са профитом од 11,1 милијарду динара, који је мањи за 13,9 одсто од добити из 2020.

Даваоци финансијског лизинга су скоро три пута повећали добит у односу на претходну годину, те она износи 1,2 милијарде динара, с тим да је њих 11 са нето добитком, док су два пословала негативно.

„Учесници на тржишту капитала, с обзиром на његову недовољну развијеност, бележе знатно ниже резултате, тако да су брокерско-дилерска друштва остварила позитиван нето резултат од 3,86 милијарди динара, мањи за 73,2 одсто од прошлогодишњег, док је укупан добитак друштава за управљање инвестиционим фондовима од 77 милиона динара нижи за петину”, наводе из АПР-а.

Милан Ковачевић, консултант за инвестиције, каже да треба узети у обзир да су ово прелиминарни подаци о пословању привреде и да треба сачекати коначне резултате како би се стекла права слика о пословању у претходној години.

– Све оно што је објављено смо мање или више знали, 2021. смо имали привредни раст који је за 7,4 одсто већи него 2020. Нето добит у 2021. већа је за око 80 одсто зато што су у 2020. били већи губици због пандемије. На мале основице сваки раст је био лакши. Држава је због пандемије дала привреди доста новца и захваљујући тој подршци и мерама повећана је запосленост радника и добит предузећа. Некоме су увећани приходи, а некоме су уз државну помоћ затворени губици – објашњава Ковачевић.