Редовни професор на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, др Божица Младеновић изненада је преминула 28. јула.

Божица Младеновић је рођена је 1. jaнуара 1963. године у Прокупљу. Дипломирала је 1987. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.

Постдипломске студије на одсеку за Општу савремену историју 20. века уписала је код проф. др Андреја Митровића 1987. године, а завршила 1990. одбраном магистарског рада “Жена у Топличком устанку 1917. године”.

У марту 1998. године одбранила је докторску дисертацију “Град у Војно-генералном гувернману у Србији од 1916. до 1918. године”.

Од августа 1988. године радила је у Историјском институту САНУ у Београду.

У оквиру научних пројеката Института проучавала је историју Србије у Првом светском рату и објављивала историјске изворе из овог периода.

Од априла 2008. године радила је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у звању редовног професора на предметима из Опште историје 19. века.

Објавила је 12 књига, од којих је пет монографија, око сто чланака и студија и учествовала на више међународних и националних скупова.

У периоду од октобра 2016. до октобра 2018. године била је управник Департмана за историју.

Божица Младеновић је била саговорник у документарним филмовима РТС-а “Милунка Савић – хероина Великог рата “, “Србија у Великом рату”, “Срби на Крфу”, “Ропство и Слобода” (емтованог у серијалу “Траг”), а аутор је текста о “Топличком устанку” за сајт РТС-а.