Позивамо све учеснике – научне истраживаче (78) чији радови су прихваћени за учешће на Међународном научном скупу „КРАЉ МИЛУТИН И ДОБА ПАЛЕОЛОГА: историја, књижевност, културно наслеђе” (Скопље 24-26, октобар 2021. г.), да се пријаве путем линка ZOOM meeting и стручној и широј заинтересованој јавности представе резимеа својих научних радова који ће накнадно бити објављени у Зборнику научног скупа.

Сви заинтересовани који буду желели да прате пренос међународне научне конференције у Скопљу, моћи ће то учинити преко уживо преноса који ће бити емитован на порталу СПОНЕ www.srbi.org.mk и Фејсбук страници https://www.facebook.com/KICSPONA/.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-2gpj8pE9WqAa0A4Kk_8XTKleyxUh-Z

REGISTRATION for participation via Zoom in the International Scientific Conference  “King Milutin and the Palaeologan Age: History, Literature, Cultural Heritage” on October 24th, 25th and 26th 2021 in Skopje is NOW OPEN!

To register, use this link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-2gpj8pE9WqAa0A4Kk_8XTKleyxUh-Z

#kingmilutinconference2021 #EuroWeb #COST #COSTAction19131 #skoplje1321_2021

#спона #научнискуп #краљмилутин #скопље1321_2021

#наученсобир #кралмилутин #скопје1321_2021