Schlarafia

Скупштина Друштва конзерватора Србије о заштити културног наслеђа у дијаспори

21. јун 2017.

21.06 milutinОвогодишња Скупштина Друштва конзерватора Србије одржана је 18 и 19. јуна у Кладову у хотелу „Аква Стар Данубе“. У програмском делу, у својим излагањима председник друштва arhitekta Алекса Цигановић говорио је о „Актуелности у погледу заштите српских меморијала у земљи и иностранству“, са посебним акцентом на подручје Македоније. 

О непроцењивом духовном благу српског културног наслеђа у Македонији на скупу је говорио Милутин Станчић испред Културног центра Спона из Скопља.

У име домаћина, поздравне речи првог дана Скупштине, упутио је Драган Новаковић заменик председника општине Кладово.

Присутне је поздравила и Жаклина Николић, директор Библиотеке „Центар за културу“ Кладово, која је помно пратила сва излагања и дискусије током свих сесија.

skupstina dksАлекса Цигановић, председник Друштва конзерватора Србије поднео је извештај о раду, и финансијским трошковима, уз прогрмаске планове деловања у наредном периоду.

Др Марина Нешковић, архитекта говорила је о: „Разматрању извештаја о анализи могућности и утврђивање и организационо‐пословне способности за покретање поступка подношења захтева за утврђивање репрезентативности Друштва конзерватора Србије“.

Усвајени су закључци Скупштине ДКС о покретању поступка подношења захтева за утврђивање репрезентативности Друштва конзерватора Србије.

На крају сесије, организован је групни обилазак Археолошког музеја Ђердап где је др Јелена Кондић, археолог говорила о искуствима са дунавских археолошких локалитета ‐ Предузимање конзерваторских мера техничке заштите у оквиру археолошких радова“.

skupstina klДругог дана тематских стручних реферата и презентација отоворила је Снежана Јејић, архитекта, Београд на тему – „Радови на војним гробљима у Тунису и Бизерти (Тунис)“.

Естела Радоњић Живков, етнолог‐антрополог Београд –„Анализа организације и капацитета мреже завода за заштиту споменика културе у Србији“.

Немања Смичиклас - „Хиландар ‐ осврт на 20 година конзерваторско рестаураторских радова РЗЗЗКС“.

Вацута Еуген Гаврил, архитекта, Северин из Румуније представио је Регионални музеј ,,Ирон Гате", Дробета Турну Северин, Румунија.

Дејан Радовановић, историчар уметности из Покрајинског завода за заштиту споменика културе - Петроварадин, у оквиру свог реферата који се односи на конзерваторске модусе и методологије рада на споменицима српског порекла у иностранству, описао је своја искуства у раду по Румунији, Мађарској и Хрватској, претежно на сакралном црквеном наслеђу (објекти, иконостаси, предмети).