Srecni Praznici

Лексикон националног парка Србије Шар-планина у издању Службеног гласника

Shara-korica NBS03. август 2018.

Лексикон националног парка Србије Шар-планина капитално је издање у склопу петотомне едиције Службеног гласника Лексикони националних паркова Србије (Ђердап, Копаоник, Тара, Фрушка гора, Шар-планина).

У Лексиконима националних паркова Србије, обухваћена су, у оквиру једне лексикографске едиције, за први пут, природна богатства и територије националних паркова и подручја од изузетне важности.

Пет лексикона садрже 4.000 чланака на више од 1.800 штампаних страна, богато илустрованих (2.000 илустрација, фотографија, графичких прилога), са 20 географских карата приређених посебно за ову едицију. Целокупна едиција дело је 120 аутора текстова, 100 аутора фотографија, 27 уредника, пет стручних редактора и већег броја сарадника – више од 200 стручњака из различитих области: биолога, геолога, климатолога, хидрографа, демографа, етнолога, антрополога, историчара, археолога, историчара уметности, културолога, лингвиста, социолога, туризмолога, лексикографа.

Лексикон националног парка Србије Шар-планина уредила је Александра Спалевић. Овај том заједнички је подухват Службеног гласника, Националног парка Шар-планина и Географског института Јован Цвијић САНУ. Ради се о луксузном издању на 376 страна, у тврдом повезу, на ћирилици.

03.08.2018 saraШар планина (Шара), антички Скард [гр. Skárdon (óros), лат. Scordus (mons)], високогорски венац у средишту Балканског полуострва, у XVI в. називана је catena mundi – вериге (старога) света. Шар (како су негда звали овај масив), горски цар и кров Србије, са 30 врхова виших од 2.500 м, са 100 циркова и 70 ледничких језера, природни је музеј глацијалног рељефа и трезор биолошке разноврсности Европе, станиште 1.800 биљних врста, терцијарних, бореалних и глацијалних реликата, 247 балканских ендемита, 18 стеноендемита (врста које не живе више нигде на Земљи), 147 врста дневних лептира, 45 врста водоземаца и гмизаваца, 32 врсте сисара, око 170 врста птица.

Ово дело посебно је сведочанство о Шар-планини и уједно позивница свима онима који још нису крочили на ову помало заборављену лепотицу.

Д.С.