„Спона“ у анкети за нове називе улица и тргова у Скопљу

Skoplje2 foto Mladen Stancic20. август 2019.

На основу Јавног позива Савета Града Скопља анкетом за прибирање предлога нових имена топонима, улица, булевара, мостова, тргова, паркова и других инфраструктурних објеката у главном граду Републике Северне Македоније (РСМ), званично је достављена и иницијатива Српског културно информативног центра „Спона“ списком од 15 преложених имена.

У званично предложеном документу достављеном администрацији Града Скопља 16. августа 2019. године наведени су следећи предлози нових имена:

19.08.2019 SponaЈосиф Михајловић, Кирил Пејчиновић, Станко Караман, Анђелко Крстић, Стеван Симић, Радослав Грујић, Синиша Станковић, Харалмпије Поленаковић, Томе Серафимовски, Милан Ђурчинов, Божидар Видоевски, Славко Јаневски, Блаже Конески, Кумановски устанак и Брсјачка буна.

Анкета која је трајала од 27. јула до 18. августа, изазвала је велико онтересовање грађана и организација. Потврђено је да је поред великог броја предлога предатих поштом или директно преко архиве градске управе, више од 1.800 лица попунило и електронски доставило онлајн-упитник са новим предлозима назива улица и тргова у Скопљу.

У првим сагледавањима предложених имена, како је објављено, посебно за електронске доставе, око 37 одсто су имена историјских личности, 29 процената јавних личности, 10 одсто историјских догађаја, девет одсто топонима...

Све достављене предлоге, како је најављено, разматраће Комисија за именовање улица, тргова, мостова и других инфраструктурних објеката Савета Града Скопља. У сагласности са одредбама Закона Комисија ће саставити листу прихваћених нових имена и у форми предлога доставити Савету Града Скопља, за коначно утврђење по претходно добијеним мишљењима општина у сагласности са Владом РСМ.

Из градских власти Скопља је потврђено да поступак није ограничен роком трајања због „комплексне тематике у коју је укључен већи број комисија и институција.“

Комисија

viber image 2019-08-19 19-36-00Чланови Комисије за састављање листе нових предлога имена, како је наведено у саопштењу Града Скопља, водиће рачуна о заступљености иницираних „који означавају значајне историјске личности и догађаје, из културе и науке грађана припадника заједница које нису већинске у држави“.

Указано је да је чланом 6. поменутог Закона прописано „да не може да се одреди име улице, трга, моста и другог инфраструктурног објекта којим се нарушава углед државе, вређају национална осећања грађана државе и грађана других држава, као и да се нарушавају односи између заједница, обичаја и јавног морала.“ Тако се наводи да „у једном насељеном месту, две и више улица не могу имати исто име“. Име топонима не може да садржи више од четири речи...
М.С.