“Осећање света” Јелене Цветковић Савић - изложба у Музеју Града Скопља

jelena04. децембар 2018.

У Првој изложбеној сали Музеја Града Скопља у четвртак, 6. децембра у 19.00 часова биће отворена самостална изложба “Осећање света” Јелене Цветковић Савић из Ниша.

Изложба ће трајати до 18. децембра, саопштено је из Музеја Града Скопља.

Осећање света

slika 1У најновијем циклусу дела Jелена Цветковић одбацује фигура-
цију посвећујући се у потпуности истраживању нових, асоција-
тивних поетика у којој се предмети често своде на геометризи-
ране површине испод којих се отварају светлосни имагинарни
простори.  

На њеним платнима се сучељавају слободни потези четке, са
прецизним линијама, густа, пастуозна фактура са лазурним премазима, док истовремено кокетира са геометријским фор-
мама само у оној мери колико то њој одговара. Слажући бојене, готово мозаичке површине у складну целину- зависно од расположења, понекад благо растапа валерски обојене форме, а понекад их пак наглашава оштрим ивицама сачињеним од танких црних или белих линија отварајући нове могућности ликовног размишљања. Променама у интерпретацији ликовног говора настоји да анализира и успостави сложене визуелне релације дефинишући сопствене ставове и идеје.

slika 5У трагалачком поступку колористички свежим, слојевитим,сликарским језиком често долази до сасвим неочекиваних,
креативних идеја доводећи у склад чисте ликовне елементе. Ослушкујући своја унутрашња стања Јелена Савић зрелим ли-
ковним изразом креира властите визуелне опсервације сугеришући надреалне, флуидне просторе изграђући сопствено осе-
ћање живота и света..

Радмила Костић
историчар уметности

Јелена Цветковић

Рођена у Нишу 1987 године. Завршила је гимназију „Светозар Марковић” у Нишу. 2006. године - Уписује Факултет Уметности у Нишу на одсеку сликарство. 2011. године - Дипломирала је у
класи проф. Ђура Радоњића. Тренутно је на докторским студијама на Факултету уметности и дизајна, Мегатренд Факултета у Београду у класи професорке Тијане Фишић.
М.С.