Моћни мелем Калиопи Букле и у Београду

У окви­ру тур­не­је „Ме­лем”, на ко­јој по зе­мља­ма бив­ше Ју­го­сла­ви­је про­мо­ви­ше исто­и­ме­ни ал­бум, ма­ке­дон­ска поп пе­ва­чи­ца Ка­ли­о­пи Бу­кле у „Са­ва цен­тру” при­ре­ди­ла је спек­такл. „Ло­ко­мо­ти­ву”, ка­ко јој се зо­ве и јед­на од нај­но­ви­јих пе­са­ма, преноси Политика, Ка­ли­о­пи је на не­ко­ли­ко са­ти за­у­ста­ви­ла и у Бе­о­гра­ду, ка­ко би по­де­ли­ла ис­кре­не емо­ци­је с љу­би­те­љи­ма сво­је му­зи­ке и на њих пре­не­ла део свог не­у­мор­ног ду­ха.

Опширније...

Калиопи на боловању

Македонска поп певачица Капиопи Букле, после успешног концерта у Београду, усред интензивних припрема за наступ у Загребу и Скопљу, објавила је да због здравствених проблема, привремено прекида балканску турнеју.

Опширније...

Звук CODEX-а београдског андерграунда у Скопској чаршији

Један од најистакнутијих драменбејс пројеката из Србије - CODEX гостоваће 30. новембра (субота), у Скопљу. У Старој скопској чаршији - Капан Ан угостиће Београђане Ђорђа Милашиновића akaToxic и Ранко Марић aka Phase. Године 1998. почињу да функционишу као CODEX и практично утемељују бас сцену у свом граду.

Опширније...