Iguana

Пред усвајање закона о употреби језика у Македонији - МАНУ за дебату о „језичком плурализму“

MANU foto MIA12. септембар 2017.

Председништво Македонске академије наука и уметности (МАНУ) данас је саопштењем указало на „потребу отварања стручне и научне расправе о одређеним питањима којим се регулише законско решење“, какво је понуђено предлог законом о употреби језика у Македонији.

Пре скупштинског усвајања предлог закона о употреби језика у Македонији, (којим би албански и званично био „уведен“ као други склужбени језик у овој земљи) из МАНУ је објављена поменута иницијатива.

У дебати о том питању, како се наводи, неопходно је укључивање стручњака различитих профила - лингвиста (македониста, албанолога, специјалиста из области ареалне лингвистике), правника, социолога...

Стручна и научна дебата, сматрају академици, придонеће бољем разумевању предложених решења, да би се разјасниле одређене недоречености које могу створити проблеме у примени Закона у пракси...

Према ставу руководства МАНУ, за сва отворена питања и дилеме повезане са овом проблематиком посланици у Собрању (скупштини), респектујући стручна и научна мишљења, треба да иницирају конструктивну дебату, засновану на принципима отворености, толерантности, узајамног уважавања и избегавања сваког облика ултимативности и искључивости, независно с које стране да долази.

– Језички плурализам је иманентна карактеристика мултикултурног друштва. Отуда, легитимна су инсистирања заједница за унапређење њихових језичких права. Македонци то треба да поштују и да покажу интерес за јазике њихових суграђана и за унапређење њихових језичких права, културе и традиција. Но, и обратно – представници других заједница мора да покажу разумевање, толерантност и респект за македонски језик, као јазика већинског народа, и за његову интегративну, уједињујућу функцију, прецизира се у саопштењу МАНУ.

Унапређење примене албанског језика

Предлог Закона о језицима, пред усвајањем у македонском парламенту, према оценама из МАНУ, „респектујући принцип бројне заступљености заједница, значајно проширује и унапређује примену албанског јазика у Републици Македонији, са циљем да се затвори једно отворено питање, које ствара међуетничке притиске и после промене Устава Републике Македоније 2001. године.“

Из Председништва МАНУ се истиче да „Републику Македонију треба да градимо и развијамо као демократско, економски просперитетно и европски оријентисано мултиетничко и мултикултурно друштво“.
М.С.