Влада РСМ од јуна са новим министарством за политички систем и односе међу заједницама

04.03.2019 vlada04. март 2019.

На седници Собрања Републике Северне Македоније (РСМ) заказаној за 14. март, како је најављено, одлучиваће се о два предлога групе посланика владајуће већине за измене Закона о организацији и раду органа државне управе и Закона о Влади. Поменутим изменама предлаже се формирање новог министарства за политички систем и односе међу заједницама.

Предлог поменутих законских измена парламенту је поднела група посланика владајуће већине - Артан Груби, Зећир Рамчиловић, Џеват Адеми, Реџаил Исмаили.

„Ради функционисања државе у делу послова поврзаних са политичким системом, спровођењем Охридског оквирног договора и принципа који произлазе из Договора као и унапређења и заштите права припадника заједница у Републици Северној Македонији, појавила се потреба осниовања новог министарства за политички систем и односе међу заједницама“, прецизира се у документу предложених законских измена.

Поред предложених измена Закона о организацији и раду органа државне управе, посланичка група предлаже и измену Закона о Влади. Циљ тог предлога јесте усаглашавање са регулативом за измене и допуњавање Закона о организацији и раду органа државне управе, којим се предвиђа оснивање новог министарство за политички систем и односе међу заједницама.

Поменутим актима предлаже се законско укидање Секретаријата за спровођење Оквирног споразума. Предлог-закона налаже и обавезу обезбеђења додатних финансијских средстава Буџета за његово спровођење.

Изгласавањем у парламенту, овај закон ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном веснику Републике Северне Македоније“ а у примени ће бити од 01. јуна 2019. године.
М.С.