Schlarafia

Због аерозагађења у Македонији редукција саобраћаја

Skoplje pod smogom23. фебруар 2017.

Одлуком Владе Македоније ресорно Министарство унутрашњих послова (МУП) задужено је да у најкраћем року припреми предлог измена Закона о безбедности саобраћаја у циљу увођења мере пар-непар када је велико аерозагађење.

 

То је један од владиних закључака са последње седнице на којој су, како је саопштено, разматране предлог-мере Министарства за животну средину како би се смањило енормно загађање ваздуха.

Поменутим актом Влада је задужила све органе државне управе и јавних и државних институција, као и јединица локалне самоуправе да до 50 одсто ограниче употребу службених возила у периоду када је аеропзагађење „на прагу алрарма“. Наложено је општинским већима и предузећима за газдовање јавним паркинг просторима, да ја размотре могућност повећања цена паркирања чиме би се додатно стимулисало коришћење јавног транспорта.

Јавно предузеће „Македонске шуме“ у року од месец дана треба да сачини Влади да достави анализу стања дрвне масе која се користи за огрев домаћинстава. У року од два месеца треба да достави план за постепено постизање стандарда од 20 одсто влажности дрвне масе која се користи за огрев домаћинстава.

Комитетот за здравље и животну средину, пак, у року од 30 дана да одржи посебну седницу са једином тачком дневног реда – предлог мера и активности за смањење загађења ваздуха.