Суд у Стразбуру одбио жалбу Владе Македоније - Скопље дужно да региструје канонску цркву

Skoplje  hram sv. Dimitrija foto M26. април 2018.
Велики савет Европског суда за људска права у Стразбуру одбио је жалбу Владе Македоније чиме је пресуда за регистрацију Православне Охридске Архиепископије (ПОА) Српске православне цркве (СПЦ) у овој земљи постала правоснажна и обавезујућа.

Европски суд за људска права у Стразбуру новембра прошле године пресудио је да је Влада Македоније, нерегистровањем канонске ПОА СПЦ, прекршила члан 11 и члан 9, не дозвовши слободу дружења и слободу мисли, савести и религије, не поштујући регулативу међународне Конвенције о људским правима чији је потписник.

На ту пресуду Влада у Скопљу је фебруара ове године уложила жалбу Великом савету Европског суда у Стразбуру. Из ПОА је саопштено да је Велики савет поменутог Суда „априла 2018. године одбио жалбу Владе Р. Македоније, чиме је претходно донесена пресуда за регистрацију Православне Охридске Архиепископије постала правоснажна!“

Европски суд за људска права у Стразбуру пресудом је потврдио констатовану повреду верских слобода у случају ПОА која је у канонском и литургијском јединству са СПЦ. У пресуди је указано на дужност Македоније да остане неутрална и непристрасна у извршавању њене регулаторне моћи у њеним односима са другим религијама и верским групама.

Пресудом је констатовано кршење 11. члана (слобода окупљања и удруживања) у вези са чланом 9 (слобода мишљења, савести и религије) Европске конвенције о људским правима, произашло одбијањем надлежних да ПОА региструју као посебну верску заједницу у Македонији.

Из Хелсиншког комитета за људска права, по чијој тужби је у име ПОА и вођљн поступак пред Судом у Стразбуру, лане је по објављивању првостепене пресуде, указано да је упркос спроведеној процедури у два поступка за регистрацију удружења вођена пред надлежним домаћим судовима, оба захтева су одбијена из формалних разлога.

Надлежни државни органи у Скопљу су се позивали и на два друга основа за одбијање захетава ПОА – „да је удружење-апликант било формирано од иностране цркве или државе“, што је „неподобно за регистрацију“, као и да је предложено име „било проблематично“, посебно са аспекта на то да је „врло слично са називом „Македонска православна црква-Охридска архиепископија“ (МПЦ-ОА). А она, како су наводили надлежни органи Македоније, „има историјско, религиозно и морално право у континуитету да користи ово име“. Тиме, како су проценили надлежни државни органи у Скопљу, ПОА као удружење „имало је за циљ да представља паралелну верску институцију са МПЦ“.

У оквирима домаћег поступка, удружење-апликант ПОА, покренуло је и два неуспешна поступка пред Уставним судом Македоније, али захтеви за заштиту слобода и права „апликанта“ одбијени су из строго формалних разлога, како се истиче у саопштењу, без мериторног упуштања суда у разматрање основа из захтева.

У пресуди Европског суда за људска права из Стразбура указује се да јавно мислење државе не треба да буде заштићено на штету мањинских ставова, тако што ни огромна важност аутокефалности МПЦ за њене вернике и следбеника не може да оправда предузимање мера које би спречиле апликанта свеобухватно и безусловно да отпочне са било каквом религиозном активношћу.

Вредност глобе РМ „апликанту“ 9.500 евра

Пресудом Европског суда за људска права из Стразбура, за констатоване повреде Конвенције, Република Македонија „као тужена и одговорна држава, задужена је да исплати апликанту 4.500 евра као надокнаду нематеријалне штете“, као и додатних 5.000 евра за трошкове и издатке настале у вези вођења овог поступка.
М.С.