Припреме Националне стратегије развоја концепта једног друштва и интеркултурализма у Македонији

24122018 ednoopshtestvo interkulturalizam 324. децембар 2018.

У организацији Владе Македоније данас је одржан Отворени дан „Консултација о изради Националне стратегије развоја концепта једног друштва и интеркултурализма у Републици Македонији“, уз учешће стотинак представника грађанских организација из ове земље.

Премијер Владе Македоније, Зоран Заев, захвалио се због изражаеног интереса за учешће у креирању стратегије,што је по њему, суштинског значаја јер долази из организација и њихових представника који имају непосредно искуство из дугогодишњих контаката са животом и реалношћу суграђана свих заједница.

Заев је у обраћању указао на намеру да “памтимо, али никада да не дозволимо враћања на сцену политика подела и изазивања конфликата који су људе поделили на наше и ваше”.
Толеранција је најважнији услов за демократске односе између различнитих социјалних и друштвених група и, како је указао, представља полазну тачку за окончање нетрпељивости, мржњи, тучама по школама, на улицама или стадионима.

Zaev-Deskoska- Мени лично је несхватљиво како су се у нашу заједницу протнули злочини из мржње. Такве појаве не доликују нашој земљи, једном демократском друштву и треба да учинимо све да ти инциденти буду изложени јавности и осуђени, рекао је Заев.

Министарство правде, како је у уводкм делу скупа у излагању рекла ресорна министарка Рената Дескоска, припремило је и доставило у скупштинску процедуру измене Кривичног законика са уведеним кривичним делима из мржње.

-Кривично дело из мржње дефинишемо као дело мотивисано непријатељским односом, пристрасношћу или предрасудама према жртви као припаднику социјалне групе, или према самој социјалној групи изричито предвиђено законом као казнено дело, прецизирала је Дескоска.

Објаснила је да су у дефиницији садржана три елемента: мржња, насиље и посебан основ за дискриминацију жртве као припаднику одређене групе.

У том смислу како је образложила министарка у различитим кривичним делима има квалификованог основа за строжије кажњавање уколико је одређено дело почињено с мотивом мржње независно да ли је та мржња из етничке, религиозне или било какве друге побуде.

Мисија у Националној стратегији

Премијер Владе Македоније Зоран Заев је указао да процес консултације за израду Националне стратегије за једно друштво најављује дух у коме ће бити исцртана стратегија.

24.12.2018 SrbiПозвао је на прикључење и учешће представнике грађанског друштва да пруже свој допринос у седам тематских кластера за њену припрему. То су кластери за правни оквир, образовање, културу, медије, локалну самоуправу, политике младих и за друшзвену кохезију и интеграцију.

– Једна од мисиија стартегије је да негујемо визију наше земље као грађанске државе Македонаца, Албанаца, Турака, Срба, Рома, Влаха, Бошњака и свих других заједница. Сваки од нас индивидуално и свако од нас као део заједнице којој припадамо, да учествујемо у иградњи мултикултурног друштва, да подстичемо интеркултурну комуникацију и да негујемо дух поштовања различитости и културни плурализам, рекао је Заев.

У уводној сесији на данашњем скупу Отворени дан у Влади, поред Заева и Дескоске, учествовао је и Рубин Земон, саветник премиера за развој мултикултурног друштва. Он је информисао о току и постапку креирања стратегије, као и о наредним корацима који ће бити предузети у том смислу.

Предлози “Споне” и “Србтела”

У завршници данашњег скупа, изложене су сугестије дела представника грађанских организација о концепту израде Националне стратегије Једно друштво, као новог корака у настојањима за превазилажење досадашње праксе креирања подела између различитих група.

Достављено је 15 писмених предлога са конкретним иницијативама, међу којима и Српског културно информативног центра “Спона” и видео портала “Србел” са иницијативама за кластере образовања, медија, културе, локалне самуправе. Указано је на значај термина и дефиниција у овом концедпту за широку едукацију грађана.

У раду тела за израду Националне стратегије, није укључен ни један представник грађанских организација дела српског народа у Македонији.
М.С.