Тешко да ће у Србији бити усвојена пракса Европске уније о укидању јединственог матичног броја (ЈМБГ), јер га баш доста и свуда употребљавамо, али бисмо могли то да урадимо и заменимо га неким личним бројем који би мање откривао податке о личности овдашњих грађана.

Овај став у јавности изнео је Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, поводом обележавања Међународног дана заштите података о личности, који је организован јуче у Привредној комори Србије. Повереник је истакао да је у протеклој години било више од 400 притужби због кршења заштите података о личности. А да се највећи број односио се на рад Министарства унутрашњих послова, због чувања података из кривичних пријава, по којима није било судске реализације.