– Министарство културе Републике Северне Македоније (РСМ) одмах по добијању Апела Српског културно информативног центра „СПОНА“ о преименовању фресака у првој зони манастирске цркве „Св. Јоаким осоговски“ код Криве Паланке, упутило је захтев Националном конзерваторском центру – Скопље, као надлежној установи из области заштите непокретног културног наслеђа у нашој држави, да изврши увид стања.-

 

Факсимил одговора Министарства културе РСМ

У акту (бр. 02-12525/02 од 10.12.2020.), одговора који је потписала министарка Ирена Стефоска, прецира се да је „увидом извршеним од стручне екипе 07.12.2020. г. утврђено је да су натписи на фрескама у првој зони у манстирској цркви Осоговског манастира, дело зографа Димитрија Андонова Папрадришког из 1932/1933. г. на које су, према приложеној фотодокументацији, преименоване од непознатог починиоца, враћени у првобитно стање од стране имаоца, Кумановско осоговске митрополије.“

У одговору се подсећа да је према приложеним фотографијама КИЦ „СПОНА“ преименовање било изведено на јужном зиду цркве на фрескама на којима су представљено цар Урош, цар Лазар, Краљ Милутин и Стефан Дечански, и који су, према СПОНИ, били преименовани у Св. Цар Владимир Киевки, Свети Цар Јован Милостиви, Свети Константин Велики и Свети Нићифор, Фока, као и на ликовима Светог Никодима и Стефана Првовенчаног на северном зиду, код којих су била стављена имена Светог Константина Кавасила и Светог Јустинијана Првог..

У одговору се додаје да је „стручним увидом је констатовано да је на самом зидном сликарству нестручно интервенисано у два наврата“.

У препорукама НУ-Национални конзерваторски центар – Скопље, предвиђају се даља истраживања као и израда пројекта за конзервацију и враћање оригиналних натписа и оштећене боје.

Министарство културе, и овом приликом, како се закључује, „још једном најоштрије осуђује сваку неовлашћену интеревенцију на културним добрима које поседујемо“.