Влада Републике Северне Македоније (РСМ) јуче је усвојила предложено законско решење ресорног Министарства правде којим се одлуке о лустрацији спроведене у периоду претходне власти проглашавају ништавним са свим правним последицама.

По сили предложеног законског решења Владе премијера Зорана Заева, потиру се и поништавају сви правни акти, дејства, мере и правне последице поступака у процесу лустрација, спроведених од стране бивше Комисије за верификацију чињеница.

Поменутим законом, како се прецизира у саопштењу, „исправља се једна дугогодишња неправда учињена лицима која су била жртве поступка пред Комисијом за верификацију чињеница и другим надлежним органима, о којима је јавноста била упозната и преко случајева наручених лустрација, спомињаних у објављеним телефонским разговорима“.

Из Министарства правде је потврђено да применом поменутог законског решења, у потпуности постају ништавне све правне последице произведене правним актима Комисије за лустрацију.

Оштећени одлукама и актима лустрације, саопштено је, имају право надокнаде штете тужбама „пред надлежним судом против Републике Северне Македоније“, сагласно одредбама Закона о облигационим односима, у року од 60 дана, од дана ступања на снагу овог законског решења.

– Ова Влада наставља да исправља неправде! Наручени процеси такозване лустрације остаће само лоша меморија из времена режима, огласио је на свом фб профилу премијер Заев.

М.С.