Врњачка Бања

На данашњој седници Владе Републике Србије донете су одлуке о успостављању сарадње између општина у Србији и у Северној Македонији – Врњачке Бање и Киселе Воде, као и између Града Лесковца и Општине Крива Паланка.

Одлука о сарадњи Општине Врњачка Бања и Општине Кисела Вода, како је саопштено, односи се на привреду, туризам, науку,  културу, спорт, васпитно-образовна и сва друга поља где за то постоје могућности и обострани интереси.

Сарадња Града Лесковца и Општине Крива Паланка успоставља се у областима од заједничког интереса, пре свега у области економског, пословног и научно-техничког развоја, социјалне заштите, образовања, културе, спорта, као и у другим областима.

Такође, донета је и Одлука о успостављању сарадње Општине Врњачка Бања и Општине Нови Травник у Босни и Херцеговини на привредним, туристичким, научним, културним, спортским, васпитно-образовним и свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси.

Влада је донела две уредбе којима су предели „Столови“ и „Жељин“ проглашени за подручја изузетних одлика и тиме их заштитила као веома вредне планинске просторе и омогућила очување природних и предеоних вредности које својим значајем заслужују статус репрезентативних примера гео и биодиверзитета на територији Србије.

Привремена мера ограничавања цене гаса

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса, а услед глобалног поремећаја и наглог скока цене овог енергента у читавој Европи.

Циљ ове уредбе је ублажавање последица енергетске кризе у циљу заштите привреде и грађана који су упућени на коришћење овог енергента.

Енергетски субјекти који обављају делатност снабдевања природним гасом и снабдевања на велико принуђени су да овај енергент увозе по вишеструко вишој цени од цене из новембра прошле године.

Како би се обезбедила неопходна количина енергената за потребе привреде и грађанства и наступајућу грејну сезону, Влада је донела одлуку да се снабдевачима обезбеди право на надокнаду разлике у цени природноr гаса набављеног из увоза и цене природног гаса из увоза која се користила за обрачун цене за даљу продају снабдевачима, јавним снабдевачима и крајњим купцима за месец новембар 2021. године, као и право на надокнаду разлике у тренутној цени природног гаса произведеног у Србији у односу на исти месец прошле године.

Влада је усвојила Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница, којом ј прописана максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процента млечне масти у паковању од једног литра, као и максимална маржа коју трговци могу да зарачунају, брашна типа Т- 400 глатко и Т-500 у паковањима до пет килограма, укључујући и пет килограма, као и укупну стопу марже, свињског бута и свињске плећке без костију, свињског врата и свињске слабине са костима, као и укупне стопе марже.

Уредбом је, такође, прописана максимална произвођачка и малопродајна цена свежег пилећег трупа, као и укупна стопа марже.

Ограничена је цена белог кристал шећера по килограму, као и његове произвођачке цене и прописано је да трговци на велико, који набављају шећер кристал у паковањима од једног, пет и десет килограма, морају да га дистрибуирају у малопродају у року од 15 од дана издавања исправе о преузетој роби.

У истој уредби наведено је да су привредни субјекти који се баве производњом наведених животних намирница дужни да испоручују производе у количинама које не смеју бити мање од просечних у последњих 12 месеци.

Чланови Владе усвојили су измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте, чиме је њено трајање продужено до 31. августа текуће године, а у циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда грађана Србије.

На седници је донета  одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте – оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља за 15 одсто од објављених усклађених износа акциза.

Такође, за још седам дана продужена је и одлука о привременој забрани извоза Евро дизела EN 590.