На Управном одбору Универзитета Црне Горе данас је једногласно изабран за ректора Универзитета Црне Горе проф. др Владимир Божовић, гласовима 10 присутних чланова, за мандатни период од 2021. до 2024. године.

Професор Божовић је на почетку сједнице, којом је предсједавала предсједница УО УЦГ, проф. др Рајка Глушица, изложио Програм рада за овај мандатни период, а који је претходно једногласно подржао Сенат Универзитета Црне Горе.

„Према извјештају Изборне комисије за спровођење поступка за избора ректора Универзитета Црне Горе, за мандатни период 2021-2024. године, ректор Божовић био је једини кандидат по расписаном Конкурсу. Уз позитивно мишљење Сената о програму кандидата, Комисија је претходно доставила сву документацију Управном одбору, који је данас донио коначну одлуку о избору Божовића тајним гласањем“, наводе из УЦГ.

Проф. др Владимир Божовић је алумниста Природно-математичког факултета УЦГ, гдје је завршио основне студије из области математике и рачунарства. Послиједипломске студије из области Алгебра је завршио на Математичком факултету у Београду, гдје је и одбранио магистарску тезу “Проблем изоморфизма у груповним прстеновима” 2003. године. Након завршених студија, радио је до 2004. као сарадник у настави на Филозофском, Економском и Природно-математичком факултету Универзитета Црне Горе.

Докторске студије из области математике и криптографије похађао је на Флорида Атлантик универзитету (ФАУ), САД, од 2004. до 2008, постигавши максималну просјечну оцјену А. Дисертацију “Алгебарски и комбинаторички аспекти факторизације група” је одбранио под менторством истакнутог алгебристе и криптографа, Спироса Магливераса, крајем 2008. Током докторских студија радио је као асистент у настави, а повремено и као истраживач у Центру за криптологију и информациону сигурност (Центер фор Црyптологy анд Информатион Сецуритy – ЦЦИС), Бока Ратон, САД.

У оквиру овог Центра, учествовао је у више истраживачких пројеката из области биометрике и криптографије. Након одбране дисертације, до јуна 2009. године радио је и као предавач на Флорида Атлантик универзитету у оквиру Департмана за математику.

Након повратка из Сједињених Америчких Држава, опет се запошљава на Универзитету Црне Горе. У мају 2010. је изабран у звање доцента, у јуну 2015. у звање ванредног, а од јуна 2020. је у звању редовног професора на Универзитету Црне Горе. Од 2010. је учествовао у више истраживачких пројеката и остварио већи број студијских посјета међународним универзитетским центрима.

Од свих награда или признања које је добио у току своје образовне и академске каријере, најрадије истиче као вриједну – награду за најбољег ученика никшићке гимназије “Стојан Церовић”.

„Улогу ректора, професор Божовић доживљава, како је истакао у Програму, као начин да оствари кључне ставке програма за који вјерује да може бити окосница врло динамичног развоја Универзитета Црне Горе“, наводе из УЦГ.

Извор: www.in4s.net