Захвалност СПОНЕ Дејану Ристићу и Народној библиотеци Србије због ангажовања на дигитализацији дела бројева Скопског гласника из фонда НБС.

Српски културно-информативни центар СПОНА изражава јавну захвалност историчару  г-дину Дејану Ристићу и запосленима у Народној библиотеци Србије (НБС) захваљујући чијем ангажовању су дигитализовани бројеви „Скопског гласника“ из фонда НБС. „Скопски гласник“ је покренут 1929. године на иницијативу тадашњег градоначелника Јосифа Михаиловића (1887-1941) и представљао је званични лист Општине града Скопља, излазивши непрекидно све до почетка Априлског рата и окупације 1941. године. Данас представља вредан историјски извор за изучавање развоја Града Скопља у међуратном периоду, када су ударени његови темељи модерног европског града, какав је и данас.

Захваљујући љубазности Народне библиотеке Србије, дигитализовани примерци„Скопског гласника“ из фонда НБС-аза годишта (непотпуна) 1929, 1935, 1938, 1940 и 1941, уступљени су и СПОНИ за коришћење начим члановима и читаоцима библиотеке.

Надамо се да ће преостали фонд „Скопског гласника“, који се налази у фонду Националне и универзитетске библиотеке „Св. Климент Охридски“ у Скопљу бити дигитализован и на тај начин свима јавно доступан, као незаобилазан и вредан извор у проучавању историје Скопља.