У организацији Српског културно информативног центра Спона, др Јасмина С. Ћирић, доцент Филолошко-уметничког факултета, Универзитета у Крагујевцу; спољни сарадник Института за историју уметности, Филозофског факултета Универзитета у Београду, одржаће 17. августа (понедељак) предавање у Куманову: Српска сакрална архитектура XIV века на територији данашње Македоније – Костурница 20,00 часова, и у Скопљу 18. августа (уторак) 20,00 Сквер Јадран: Црква Светог Ђорђа у Старом Нагоричину: Истраживање архитекте Ђурђа Бошковића.

Предавање казивање на најзначајније владарске и властеоске задужбине.

Имајући у виду да је реч о задужбинама које су настајале почев од времена владавине краља Милутина (1282 – 1321), краља Стефана Дечанског (1321 – 1331) и краља и цара Стефана Душана (1331 – 1355) обухваћен је сразмерно велики број задужбина, уз изузетак храмова на територији Охрида које су остављене као засебна целина која ће бити приказана аудиторијуму крајем 2020.године.

Присутном аудиторијуму биће приказане архитектонске карактеристике Цркве Светог Ђорђа у Старом Нагоричину, предавањем се публици приказује својеврсни nexus између испитивања начина приказивања архитектуре, затим остварених градитељских дела и њиховог значења. Посебно ће бити речи о истраживањима архитекте Ђурђа Бошковића и обележавању једног века од истраживања ове цркве.

,,Сакрална архитектура 14. века на територији некадашњих српских области, данас у Републици Македонији, није често тема научних истраживања која за циљ имају испитивање архитектуре.

Иако проучавање ових задужбина има своју дугу историју, услед недоступности цркава, неретко недостатка дозвола за научни рад, скупина поменутих цркава остала је у другом плану српске историографије.“ – каже у најави др Јасмина С. Ћирић.