Позивамо држављане Републике Србије који имају пријављено пребивалиште у Републици Србији, а који бораве у Републици Северној Македонији, да поднесу захтев Амбасади Републике Србије у Скопљу за гласање у иностранству. Пријаве се могу поднети најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка, односно до поноћи 25. новембра 2023. године (локално време у Републици Србији).

Напомињемо да је, сходно прописима, за гласање у иностранству за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су заказани за 17. децембар 2023. године, потребно поднети пријаву, без обзира на то да ли сте се пријављивали за гласање на ранијим изборима.

Попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша или личне карте, односно личну карту са чипом која је очитана, потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Скопљу на е-mail: konzularno@srbija.com.mk или лично сваког радног дана у периоду од 08:30 до 16:30 часова. Адреса: Амбасада Републике Србије, Питу Гули 8, 1000 Скопље, Република Северна Македонија.

Такође, електронским путем, преко следећег линка свако лице може проверити да ли је уписано у Јединствени бирачки списак https://upit.birackispisak.gov.rs/ 

Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак у Амбасади Републике Србије у Скопљу може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак.

У том случају, неопходно је поднети истовремено захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству.

Формуларе за пријаву за гласање у иностранству и образац захтева за упис у јединствени бирачки списак достављамо у прилогу, а можете их преузети и са сајта Амбасаде http://skopje.mfa.gov.rs/cir/ 

Такође, Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије издало је обавештење за бираче који имају боравиште у иностранству о остваривању бирачког права на изборима. Обавештење можете погледати на следећем линку https://mduls.gov.rs/obavestenja/ministarstvo-drzevne-uprave-i-lokalne-samouprave-obavestava-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-koji-ce-biti-odrzani-17-decembra-2023-godine/

Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији