Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици није нити може бити паралелна институција, већ институција која ради и функционише у складу са Уставом Републике Србије, законима, Резолуцији 1244, актима УНМИК-а, одлукама о чланству у међународним образовним институцијама.

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је одлуком Генералне скупштине Европске асоцијације универзитета одржане у Барселони 30. октобра 2008. године, примљен у пуноправно чланство Европске асоцијације универзитета; приликом пријема, прихваћена је апликација Универзитета у коме је јасно назначено да је реч о јавном (државном) универзитету, чији је оснивач (и финансијер) Влада Републике Србије. 

Имајући у виду ове необориве правне чињенице, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици не може бити предмет никакве ”интеграције”. У супротном, власти у Приштини, и саме установљене насиљем и супротно Резолуцији 1244, грубо би прекршиле читав низ јавноправних норми и принципа, што би пак за последицу имало кршење једног од основних људских права – права на образовање Срба и свих који студирају на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Промена статуса Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици правно и фактички је немогућа, без потпуне измене нормативног оквира Републике Србије (укључујући и одредбе Устава Републике Србије и бројне законе из различитих области). Уступање или преношење оснивачких права, поништавање принципа аутономије универзитета, академских слобода, утврђивања ”другог или другачијег” статуса бројним категоријама лица, немогуће је остварити без претходног утврђивања другачијег статуса територије на којој Универзитет функционише.

Промена статуса Универзитета, која би подразумевала његову интеграцију у Заједницу српских општина, као ентитету који уставноправни поредак Републике Србије не препознаје, имала би несагледиве последице по статус студената и запослених, и неминовно би довела до гашења највише високошколске образовне и научне институције на Косову и Метохији чији је оснивач Република Србија. Последице такве промене додатно би угрозиле опстанак српског народа на АП Косово и Метохија. Стога истичемо да се таквим евентуалним променама одлучно противимо.

Свако преиспитивање статуса и организације институција високог образовања на територији АП Косово и Метохија, чији је оснивач Република Србија, мора полазити од важећих законских норми и принципа поштовања аутономије Универзитета. У складу с тим, било каква евентуална промена статуса Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, подразумевала би и активно учешће и сагласност академске заједнице Универзитета.

Имајући у виду досадашње резултате, динамику и актуелне процесе поводом ”нормализације односа Београда и Приштине”, чији резултати могу погубно да се одразе на очување и функционисање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, сматрамо да би у таквим евентуалним околностима, опстанак Универзитета једино био могућ уз поштовање принципа: стечених права Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, аутономије универзитета и академског интегритета.

Позивамо Владу Републике Србије, Министарство просвете, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, као и све надлежне органе Републике Србије, да у погледу рада и опстанка Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у новонасталим околностима, у сарадњи са целокупном академском заједницом Универзитета, имајући у виду значај и нарочиту осетљивост овог питања, истраје у очувању статуса Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у јединственом правном и образовном систему Републике Србије”, наводи се, између осталог, у апелу који су потписали Доц. др Душко Челић, Проф. др Здравко Грујић, Проф. др Дејан Мировић, Проф. др Бојан Бојанић, Доц. др Срђан Радуловић и Проф. др Драган Благић.

ПОЛИТИКА