Тако поставка "Једна слика мрачне стране римске историје. Скупи - масовнa гробница", која ће пред београдском публиком, у Малој сали здања на Тргу републике, бити до 11. августа, представља мултимедијални приказ овог несвакидашњег открића.

Резултати антрополошких и форензичко-антрополошких анализа показали су да су у овој масовној гробници сахрањени мушкарци који су насилно били усмрћени. Значајан број њих је настрадао одрубљивањем главе. Њихови остаци бацани су у ров неправилног облика. Покојници су били немарно постављени, збијено ређани у неколико редова, положени на једно до два нивоа са различитим правцем постављања. Ta гробница за масовно сахрањивање се није уклапала у важеће римске правне прописе, погребне ритуале и веровања, према којима покојник треба да добије сопствени гроб.

Погребни ров се налазио на јужној периферији некрополе, где постоји природна депресија тла, која је у антици била у функцији отворене депоније за складиштење отпада. Претпоставља се да су покојници били сахрањени голи, или чак са минималним деловима одеће од органског материјала који се није очувао. Код значајног броја њих је примећено везивање руку, као и ногу, док је велики број скелета имао неприродан положај лобање, што, опет, указује на декапитацију.

Истраживање гробнице и реализација изложбе резултат су свеобухватног рада мултидисциплинарног тима из Музеја града Скопља, Археолошког музеја Македоније и Института за судску медицину, криминологију и медицинску стоматологију.

Пионирски подухват

Због паралелне примене археологије, физичке и форензичке антропологије, неведено истраживање представља пионирски подухват на нашим просторима, истиче сње у најави поставке:

- С друге стране, мултимедијални приступ у реализацији изложбе уз примену неколико класичних и савремених уметничких дисциплина такође представља иновацију у македонској музеологији, посебно када је реч о представљању археолошких открића.

НОВОСТИ