Влада Македоније је размотрила и усвојила Информацију о статусу пројекта Отворени Балкан.

Министарство за информационо друштво и управу дужно је да омогући приступ потребном скупу података из Централног регистра становништва, за потребе службе за генерисање идентификациског броја грађана, како би у потпуности испунила обавезе које је Влада преузела у оквиру иницијативе Отворени Балкан.

Услуга за генерисање идентификационог броја за Отворени Балкан за грађане Републике Северне Македоније је услуга у надлежности Министарства за информационо друштво и администрацију и намењен је само грађанима Републике Северне Македоније.

Идентификациони број за отворени Балкан генерише свака држава за своје грађане. Када грађани желе да се пријаве за Службу за упис у регистар слободног приступа тржишту рада, треба да се са овим бројем пријаве на портал за електронске услуге државе у чији регистар слободног приступа тржишту рада желе да се пријаве.