Позната страница „Форум мапинг“ упитала је вештачку интелигенцију која би била алтернативна имена европских земаља, а међу најинтересантнијим одговорима нашле су се Словачка, коју је вештачка интелигенција препознала као Горњу Мађарску, и Украјина која је „крштена“ именом Кијевска Русија док је Русија названа Московија.

Србију је вештачка интелигенција назвала Рашка, а и већина других држава је такође, добила назив који одговара њиховом историјском наслеђу или географским одредницама, те је, између осталог, Бугарска названа Тракија, Северна Македонија Вардар, Црна Гора Зета, Хрватска је Далмација, Мађарска Панонија, а Аустрија Данубија, односно Дунавија.

Имена ће тек изазвати бројне полемике, а једну од најинтересантнијих свакако је изазвао контроверзан назив за Словачку која је названа Горња Мађарска док  је Мађарска у овом случају постала Панонија.

Неке од држава добиле су имена по својим називима на матерњем језику, те је Норвешка Норге, Грчка је Хелада, а Финска Суоми.

Интересантно, вештачка интелигенција није препознала тзв. Косово, те, иако је одвојила нашу јужну покрајину на мапи, није јој наденула алтернативно име.