Није сасвим јасно ко је аутор споменице, али историчари и колекционари верују да је то Ђорђе Чарапић. Тај податак и није толико битан, али свакако треба истаћи да ова споменица има дубљи значај. Наиме, она представља својеврсну освету, односно одговор на споменицу која је додељивана после рата са  Бугарском 1885-86. године који је Србија изгубила. Тако је обрисана лоша успомена, а носиоци споменице из Другог балкасног рата могли су да их носе на грудима са поносом.

Према расположивим подацима, уз споменицу су требало да буду додељиване и повеље, односно укази, али због избијања Првог светског рата, то није спроведено у дело. Колекционари тврде да није позната ни једна издата споменица. Прва наруџбина споменица је урађена у Француској, а део у Швајцарској.

Споменица на Други балкнски рат је додељена свим активним и резервним официрима, подофицирма, капларима, редовима, војним обвезницима и војним чиновницима свих позива народне војске и последње одбране. Без обзира да ли су били укључени у борбе или су службовали у позадини. Добијали су је и припадници црногорске војске.

Држава за ову споменицу није наплаћивала таксу, што је иначе била уобичајена пракса, а она је након смрти носиоца остајала у власништву његове породице.

ПОЛИТИКА
Никола Савичевић, колекционар