Стипендија у оквиру Пројекта стипендирања припадника српске националне заједнице из држава у региону које су обухваћене Пројектом обухвата:

·      бесплатно школовање на основним академским и струковним студијама, интегрисаним академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским студијама или докторским студијама;

·         стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно;

·         бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда стипендистима који су  примљени у установу студентског стандарда по основу редовног конкурса за пријем студената у установе студентског стандарда, односно бесплатну услугу смештаја у установама студентског стандарда у складу са расположивим додатним капацитетима установа студентског стандарда за смештај стипендиста на Пројекту, односно износ од 12.000,00 динара стипендистима којима због ограничених капацитета установа студентског стандарда не може да се обезбеди смештај у установама студентског стандарда;

·         бесплатну услугу исхране у установама студентског стандарда;

·         обавезно здравствено осигурање за стипендисте до 26-те године старости, односно добровољно здравствено осигурање за стипендисте старије од 26 година старости;

·         бесплатну боравишну визу;

·         бесплатно признавање средњошколских диплома;

·         бесплатно признавање високошколских диплома.

Право учешћа имају припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Мађарској.

Неопходно је да заинтересовани кандидати попуне пријавни формулар на следећем линку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWDScZds3pk1PLelFukR2ckYAnK-Veriba88NPYVWUtCNqg/viewform , доставе скенирану документацију на адресу електронске поште: srbiizregiona@prosveta.gov.rs, а оверене копије оригиналне документације, заједно са потписаним пријавним формуларом, доставе Амбасади Републике Србије у Скопљу.

Рок за достављање пријавних формулара са пратећом документацијом је 15. март 2024. године на адресу Амбасаде Републике Србије у Скопљу, улица Питу Гули 8.

Детаљне информације о Конкурсу, условима пријаве и потребној документацији доступне су на сајту Министарства просвете Републике Србије https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-stipendija-srbija-za-srbe-iz-regiona-za-skolsku-2023-2024-godinu/

Текст Конкурса, Опис пројекта, Пријавни формулар и Списак високошколских установа у Републици Србији можете преузети и на интернет страници Амбасаде Републике Србије http://skopje.mfa.gov.rs/lat/importanttext.php?subaction=showfull&id=1707904689&ucat=121&template=Frontpage3Lat&#disqus_thread

Амбасада Републике Србије