На обе радионице је 30 учесника узело учешће, и на њима је представљен Програм прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија, израда матрице логичког оквира у контексту програма прекограничне сарадње и њена веза са апликационим формуларом, процедуре јавних набавки, управљања финансијама, исказивање прихватљивих трошкова у стандардном буџетском обрасцу, као и начини извештавања и праћења пројекта.