Проглашавањем за споменик природе, прецизира се, омогућава се заштита и очување природног стања Охридског језера кроз заштиту и очување станишта и врста од националног и европског значаја и заштиту других природних вредности.

Омогућава се и спречавање радњи које могу директно или индиректно проузроковати штету стаништима и екосистемима, стварање повољних услова за заштиту, очување и унапређење биолошке и регионалне разноврсности, као и одрживо коришћење природних ресурса на начин који не угрожава опстанак станишта и врста, јавља Бета.

Предлог закона о проглашењу Охридског језера утврђен је јуче на четврој седници владе Талата Џаферија, на предлог Министарства животне средине и просторног планирања Северне Македоније.