- Имали смо одличне заједничке иницијативе, и још теку сарадње у туризму, такозваним кружним турама од којих је посебно македонски туризам имао користи. Ми имамо вртоглав раст у развоју туризма. И у области културе већ постоје конкретне сарадње између уметника из Северне Македоније, Србије и Албаније, изјавио је Зебрчанец.

Додао је да и зеленете траке на граничним прелазима Ћафасан са Албанијом и Табановце са Србијом за олакшан пролаз транспортних возила огромну корист имају компаније које увозе и извозе производе посебно у области дела исхране, али и сви запослени и све породице тих запослених.

- Реч је о брзом протоку транспортних возила на границама. Постоји посебна трака за камионе Отвореног Балкана. Путарине смо усагласили, популарним mTAG у земљама Отвореног Балкана. Северна Македонија и Србија су повезане, а предстоји даље повезивање и Албаније јер тамо још увек нема довољан број путарина са mtAG. To је једна од тековина за бржи проток грађана, без заустављања на путаринама. Рампе се аутоматски подижу, указао је Забрчанец.

„Отворен Балкан“ је регионална иницијатива формирана је приступом земаља чланица - Северне Македоније, Србије и Албаније посвећена обезбеђењу услова за практиковање четири европске слободе за што је могуће више грађана и компанија на Балкану. Иницијативаје замислена за убрзање регионалне сарадње и повезаности за слободно кретање људи, капитала, роба и услуга.

М.С.