Надица Момиров - државни секретар за културу1.март 2010.


За програме и пројекте из области културе, у овој години предвиђена су средства у износу од скоро 990 милиона динара, што је око 300 милиона више него лане, потврђено је из министарства културе Владе Републике Србије.


Прошла година била је тешка. За реализацију пројеката и програма издвајано је недовољно или нимало средстава.


"Средства која су опредељена Министарству културе су нешто већа у односу на прошлу годину. Сада износе скоро 6 милијарди динара. Ми смо сада у нешто бољој позицији", изјавила је РТС-у Надица Момиров, државни секретар за културу. С обзиром на то да се заштита културне баштине и информисање финансирају и из других извора, највише средстава добија сектор стваралаштва.


Од 6 милијарди динара, 985 милиона издваја се за програме и пројекте. Највећи део ових средстава добија сектор стваралаштва, а највише се издваја за филм и књижевност. У сектору издаваштва надају се исправљању грешака из прошле године.


"Треба да се одступи од раније девизе - да се добија по мало или ником ништа, него да се улаже на репрезентативне часописе, репрезентативне културне манифестације, књиге, на крају крајева и на репрезентативна удружења у култури", каже Душко Новаковић, секретар Српског књижевног друштва.


Али ни репрезентативни пројекти не морају у потпуности бити покривени буџетским средствима. Музички пројекат "Србија у Србији" финансира се са 80 одсто.


Иако се чини да су средства увећана треба имати у виду да се њима измирују и обавезе из прошле године.