Поштовани,

Обавештавамо вас да је Председник Републике Србије Александар Вучић потписао  Одлуку о расписивању избора за народне посланике посланике Народне скупштине Републике Србије, који су заказакани за 03. април 2022. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије издало је обавештење за бираче који имају боравиште у иностранству о остваривању бирачког права на изборима. Обавештење можете погледати на следећем линку http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-koji-ce-biti-odrzani-3-aprila-2022-godine/

Позивају се држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште у Републици Србији, а који бораве у Републици Северној Македонији, да поднесу захтев Амбасади Републике Србије у Скопљу за гласање у иностранству. Пријаве се могу поднети најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка, односно до поноћи 12. марта 2022. године (локално време у Републици Србији).

Напомињемо да је, сходно прописима, за гласање у иностранству за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су заказани за 3. април 2022. године, потребно поднети пријаву, без обзира на то да ли сте се пријављивали за гласање на ранијим изборима.

Захтев (формулар) за пријаву бирача за гласање у иностранству вам достављамо, у прилогу, овог мејла. Попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша или личне карте, односно очитану личну карту са чипом, потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Скопљу на е-mail konzularno@srbija.com.mk или лично у периоду од 08:30 до 16:30 часова. Адреса: Амбасада Републике Србије, Питу Гули 8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Провера да ли је лице уписано у Јединствени бирачки списак се може извршити електронским путем преко следећег линка https://upit.birackispisak.gov.rs/ Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, у Амбасади Републике Србије у Скопљу може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак. У том случају, неопходно је поднети, истовремено, захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству. Образац захтева, такође, достављамо у прилогу овог мејла (Захтев за упис у ЈБС).

С поштовањем,

Амбасада Републике Србије у Скопљу

------------------------------------------------------------------------------------------

У складу са чланом 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) подносим:

З А Х Т Е В

ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕН БИРАЧКИ СПИСАК У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


 1. Име и презиме

 2. Место рођења

 3. Јединствени матични број грађана

 4. Адреса пребивалишта у Р. Србији

 5. Адреса боравка у иностранству

 6. Град, држава – где желим да гласам у иностранству


Уз захтев прилажем копију пасоша/личне карте Републике Србије.

(датум)

(потпис)

(контакт телефон)

(и-мејл)

Напомена: Образац попунити читко и унети све податке који се траже. Попуњен и потписан образац са копијом пасоша или личне карте доставити дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на један од следећих начина: лично - доласком у представништво, путем поште, телефакса или електронским путем.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

У складу са чланом 16. став 1. Закона о Јединственом бирачком списку

(„Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009 и 99/2011) подносим:

 

З А Х Т Е В

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ


 1. Име и презиме

 2. Место рођења

 3. Јединствени матични број грађана

 4. Адреса пребивалишта у Р. Србији

 5. Адреса боравка у иностранству

 6. Град, држава – где желим да гласам у иностранству


Уз захтев прилажем копију пасоша/личне карте Републике Србије.

(датум)

(потпис)

(контакт телефон)

(и-мејл)

Напомена: Образац попунити читко и унети све податке који се траже. Попуњен и потписан образац са

копијом пасоша или личне карте доставити дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на један од следећих начина: лично - доласком у представништво, путем поште, телефакса или електронским путем.