Поштовани,

Обавештавамо вас да је председник Народне скупштине Републике Србије потписао Одлуку о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије који је заказан за 16. јануар 2022. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије издало је обавештење за бираче који имају боравиште у иностранству о остваривању бирачког права на републичком референудму. Обавештење можете погледати на следећем линку http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-republickom-referendumu/

Позивају се држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште у Републици Србији, а који бораве у Републици Северној Македонији, да поднесу захтев Амбасади Републике Србије у Скопљу за гласање у иностранству. Пријаве се могу поднети најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка, односно до поноћи 25. децембра 2021. године (локално време у Републици Србији).

Напомињемо да је, сходно прописима, неопходно поднети нову пријаву без обзира на претходне пријаве. Захтев (формулар) за гласање у иностранству вам достављамо, у прилогу, овог мејла. Читко попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша или личне карте, потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Скопљу на е-mail konzularno@srbija.com.mk или лично у периоду од 12:00 до 15:00 часова. Адреса: Амбасада Републике Србије, Питу Гули 8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Провера да ли је лице уписано у Јединствени бирачки списак се може извршити електронским путем преко следећег линка:https://upit.birackispisak.gov.rs/ Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, у Амбасади Републике Србије у Скопљу може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак. У том случају, неопходно је поднети, истовремено, захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству.

С поштовањем,

Амбасада Републике Србије у Скопљу