Са циљем да нико не буде пропуштен у попису, Државни завод за статистику (ДЗС) Републике Северне Македоније омогућио је грађанима да могу да оду на одређене локације у њиховим  општинама и да заврше своју грађанску и законску дулжност.

Tо се односи на оне грађане који због неког разлога нису успели протеклих дана да остваре контакт са пописивачем, односно пописивач је прошао њиховим пописним кругом, али их у том тренутку их није нашао код куће,, оставио или није оставио поруку, једноствано није успостављен контакт.

На овом линку се налази Списак седишта Комисија пописних рејона и адресе где грађани могу да буду пописани.

https://popis2021.stat.gov.mk/Upatstva/SpisokNaKPRzaPopisuvanje.pdf