ВОЛОНТЕРИ СВЕТСКЕ БАШТИНЕ 2020

WORLD  HERITAGE  VOLUNTEERS  2020

Fostering Youth Commitment towards World Heritage 

Позив за учешће 

Иницијатива Волонтери светске баштине 2020 покреће кампању и отвара  позив за учешће свих заинтересованих организација и институција, уз могућност реализације пројекта током  двогодишњег  циклуса. 

Иницијативу Волонтери светске баштине у оквиру Унеско Програма едукације о светској баштини (World Heritage Education Programme), спроводи Центар за светску баштину (World Heritage Centre) у сарадњи са Координационим комитетом за међународну волонтерску службу (Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS)), Волонтерима европске баштине (European Heritage Volunteers) и организацијом Бољи свет (Better World). 

Кампања  Волонтери светске баштине 2020  има за циљ: 

-  Подизање свести међу младима, волонтерима, локалним заједницама о потреби да се заштити и промовише светска баштина; 

-  Укључивање младих  у процес очувања светске баштине кроз конкретне пројекте на локалитетима; 

- Унапређење сарадње између организација цивилног друштва, управљачке структуре локалитета, локалне заједнице и власти; 

- Идентификовање примера добре праксе и развијање алата за неформално  образовање, како би се олакшало учешће заинтересованих страна у процесу  едукације о светској баштини; 

-  Укључивање родне равноправности у све фазе пројеката; 

- Вођење рачуна о географској разноврсности када је у питању место одржавања кампова. 

Рок за подношење пријава  је 19. јануар 2020. године. 

Детаљне информације о позиву могу се добити на адреси 

https://whc.unesco.org/en/news/2061